Finnairin säästöneuvottelut SLSY:n kanssa päättyivät tuloksettomina – keskustelut vaihtoehdoista jatkuvat yhteistoimintaneuvotteluissa

Finnair Oyj       Pörssitiedote  28.4.2014          klo 19:10

Finnairin ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen (SLSY) säästöneuvottelut, joista sovittiin yhdessä osana työllisyys- ja kasvusopimusta 15.11.2013, ovat päättyneet tuloksettomina. Finnairin ja Ilmailualan Unionin (IAU) ja Ammattiliitto PROn väliset säästöneuvottelut koskien tekniikan henkilöstöä jatkuvat yhä. Finnair tavoittelee yli 30 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä näiden kolmen henkilöstöryhmän henkilöstösidonnaisista kustannuksista osana laajempaa 200 miljoonan kustannussäästöohjelmaansa. Säästöneuvotteluiden takaraja on tänään 28.4.2014.

Finnair tarjosi SLSY:n, IAU:n ja PROn jäsenille kahden vuoden irtisanomissuojaa, jos pysyvät säästöt olisi saavutettu täysimääräisesti. SLSY:n jäsenille tarjottiin lisäksi kahden vuoden suojaa uusia reittiulkoistuksia vastaan. Neuvotteluiden päätyttyä SLSY:n osalta tuloksettomina Finnair hakee nyt säästöjä matkustamohenkilökunnan kustannuksissa 2.4.2014 alkaneissa yhteistoimintaneuvotteluissa ja kartoittaa muita toimintamalleja kustannusten alentamiseksi.

”Olen syvästi pettynyt, ettemme päässeet säästösopimukseen SLSY:n kanssa. Näkemyksemme säästöjen määrästä ja niiden toteuttamistavoista jäivät liian kauaksi toisistaan: säästötavoitteemme on 18 miljoonaa euroa ja SLSY:n ehdotus oli 7,5 miljoonaa euroa, josta vain 2,7 miljoonaa euroa olisi toteutunut tällä työehtosopimuskaudella. Tilanne on hyvin vaikea sekä työntekijöillemme että yhtiölle. Valitettavasti joudumme nyt keskustelemaan vaihtoehtoisista toimista, joilla saisimme kustannusrakenteemme kilpailukykyiselle pohjalle. Toivon kuitenkin, että löydämme meneillään olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa yhdessä paremman ratkaisun”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

 ”Säästöjen saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää Finnairin tulevaisuuden ja kannattavuuden vuoksi. Ensisijainen vaihtoehtomme oli löytää säästöt yhdessä neuvotellen. Olenkin äärimmäisen pettynyt siitä, että SLSY ei ollut valmis sopimaan kanssamme sellaisista pysyvistä säästöistä, joilla olisi turvattu suomalaisia työpaikkoja. Matkustamohenkilökunnalle tekemämme esitys olisi taannut kahden vuoden irtisanomissuojan ja alan suomalaisen yleissitovan sopimuksen tasoisen ansiotason. Ehdotuksessamme oli mukana myös useita sellaisia aloitteita, jotka toteutuessaan olisivat tuoneet säästöjä ansiotasoon vaikuttamatta”, sanoo Vauramo.

”Tekniikassa käytävissä säästöneuvotteluissa on tapahtunut tänään lähentymistä. Henkilöstön edustajat ovat hyvin sitoutuneet neuvotteluihin. Toivon, että löydämme neuvotteluratkaisun näissä pöydissä”, jatkaa Vauramo.

PROn toimihenkilöiden neuvottelut päättyivät tänään tuloksettomina.

Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat suunnitelman mukaisesti

Finnair jatkaa 2.4.2014 alkaneita yhteistoimintaneuvotteluja, jotka koskevat hallinnossa ja tukitoiminnoissa työskentelevää henkilöstöä sekä matkustamohenkilökuntaa. Kaikkiaan yt-neuvottelujen piirissä on kahdeksan eri henkilöstöryhmää.

Hallintoa ja tukitoimintoja koskevissa yt-neuvotteluissa on kyse toiminnan tehostamisesta, ja arvioitu vähennystarve on 140 henkilöä.

Matkustamohenkilökunnan neuvotteluissa käsitellään alihankinnan laajempaa käyttöä kauko- ja lähiliikenteen matkustamopalveluissa. Ensivaiheessa yhtiö suunnittelee ulkoistavansa korkeintaan kolmen kaukoliikennereitin matkustamohenkilökunnan kuluvan vuoden aikana. Seuraavassa vaiheessa suunnitelmissa on yli kymmenen reitin lisäulkoistukset. Reittien suunnitellusta ulkoistuksesta johtuva mahdollinen vähennystarve olisi noin 540 henkeä lähivuosina.

Lisäksi Finnair tutkii yhä mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi Finnairille matkustamopalveluita.

Finnair kertoo yt-neuvottelujen henkilöstövaikutuksista sekä suunnitelmistaan reittien ulkoistamiseksi tarkemmin yt-neuvottelujen päätyttyä, aikaisintaan toukokuun 2014 puolenvälin jälkeen.

Finnairin lentäjiä, ylempiä ja insinöörejä koskevat säästöneuvottelut

Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) kanssa käytävien säästöneuvottelujen takaraja on 13.6.2014. SLL:n kanssa neuvotellaan 17 miljoonan euron pysyvien vuosittaisten säästöjen saavuttamisesta. Säästöjä haetaan ensisijaisesti palkka- ja työaikarakenteita muuttamalla.

Finnairin ylempien toimihenkilöiden ja insinöörien (FYT ja FIRY) työehtosopimukset ovat voimassa 30.6.2014 asti, ja neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat parhaillaan käynnissä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä kaikkien erilaisissa toimisto- tai tuotannollisissa tehtävissä työskentelevien viikoittaista työaikaa lähemmäs yleistä tasoa.

Finnair jatkaa säästöjen hakemista edelleen kaikissa yhtiön kulukategorioissa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yhteensä 200 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2010 kustannustasoon verrattuna. Vuoden 2013 lopussa Finnair oli saavuttanut 155 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Finnair Oyj
Viestintä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa