Finnairin syyskuun 2017 liikennetiedot

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                                          10.10.2017 klo 9.00

Vahva kasvu jatkuu: matkustajamäärä nousi 10,7 % syyskuussa

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 10,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 16,9 prosenttia. Matkustajia oli syyskuussa 1,08 miljoonaa eli 10,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Matkustajakäyttöaste nousi 4,6 prosenttiyksikköä 85,3 prosenttiin.

Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi syyskuussa 15,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 21,5 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 4,5 prosenttiyksikköä 88,9 prosenttiin. Reittitarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella, mutta vuoroja lisättiin useisiin kohteisiin, erityisesti Tokioon ja Hongkongiin.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti pysyi viimevuotisella tasolla (ASK -0,3 prosenttia) mutta liikenne kasvoi 17,9 prosenttia: matkustajakäyttöaste nousi peräti 13,4 prosenttiyksikköä 86,6 prosenttiin. Merkittävimmät ohjelmamuutokset vuodentakaisesta olivat Miamin reitin keskeytys kesän ajaksi sekä uuden, kolmesti viikossa operoitavan San Franciscon reitin avaus kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,6 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden A321-kapearunkokoneen myötä. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 12,3 prosenttia. Kotimaanliikenteen kapasiteetti väheni vertailukaudesta 3,0 prosenttia. Myydyn liikenteen volyymi supistui hieman vähemmän (RPK -1,2 prosenttia) ja matkustajakäyttöaste nousi.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,9 prosenttia. Rahdin vahva positiivinen kehitys jatkui syyskuussa. Suurimpina kasvumarkkinoina edellisvuoteen verrattuna olivat Japani, Saksa, Ruotsi ja Hongkong sekä Kiinan pääkohteet. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä Japan Airlinesin päivittäiseltä Tokio−Helsinki−Tokio-lennolta vuokrattu rahtitila.

Syyskuussa Finnairin lennoista 87,2 prosenttia (90,9) saapui aikataulussa.

Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) nousi heinä–syyskuussa 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7.29 eurosenttiä.

”Kolmas vuosineljännes oli liikennesuoritteiden valossa hyvin vahva. Kapasiteettimme kasvoi yli kymmenen prosenttia kaikkina kuukausina ja on ilahduttavaa, että samaan aikaan kysynnän kasvu ylitti selvästi kapasiteetin kasvun. Huomionarvoista on myös se, että yksikkötuottomme on noussut samalla kun koneiden täyttöasteet ovat parantuneet”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Lokakuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.11.2017.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2017

syyskuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat   1000 1   075,7 10,7 8   948,5 8,2
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 3   252,0 10,6 27   315,4 6,2
Myydyt   henkilökilometrit milj. 2   775,1 16,9 23   032,0 11,6
Matkustajakäyttöaste   % 85,3 4,6 84,3 4,1
Rahti ja   posti tn 15   196,8 13,2 116   143,2 5,8
Tarjotut   tonnikilometrit 489,7 11,9 4   078,8 7,5
Myydyt   tonnikilometrit 343,1 16,6 2   774,4 10,5
Kokonaiskäyttöaste   % 70,1 2,8 68,0 1,9
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat   1000 676,8 11,5 5   611,6 9,3
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 1   242,3 8,6 10   767,3 6,9
Myydyt   henkilökilometrit milj. 1   021,3 12,3 8   735,9 9,6
Matkustajakäyttöaste   % 82,2 2,7 81,1 2,0
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat   1000 31,5 15,8 241,1 2,8
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 260,5 -0,3 2   054,0 -2,3
Myydyt   henkilökilometrit milj. 225,7 17,9 1   741,3 3,2
Matkustajakäyttöaste   % 86,6 13,4 84,8 4,5

 
 
Aasian reittiliikenne
Matkustajat   1000 191,4 21,3 1   557,6 15,1
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 1   623,8 15,4 13   315,8 7,2
Myydyt henkilökilometrit   milj. 1   443,2 21,5 11   758,3 15,2
Matkustajakäyttöaste   % 88,9 4,5 88,3 6,1
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat   1000 176,0 -2,2 1   538,1 -0,5
Tarjotut   henkilökilometrit milj. 125,4 -3,0 1   178,2 4,8
Myydyt   henkilökilometrit milj. 84,8 -1,2 796,6 2,5
Matkustajakäyttöaste   % 67,7 1,2 67,6 -1,5
Rahtiliikenne
Rahti   reittiliikenteessä yhteensä 13   495,9 12,7 101   735,1 5,2
- Euroopan   rahtiliikenne tn 2   474,8 5,3 19   275,0 -0,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne   tn 861,9 -11,1 7   018,8 -1,5
- Asian   rahtiliikenne tn 10   093,4 18,8 74   680,7 8,4
- Kotimaan   rahtiliikenne tn 65,9 -56,9 760,6 -41,7
Rahtilento   tn** 1   700,9 17,2 14   407,1 9,6
Kokonaisrahti-   ja posti tn 15   196,8 13,2 116   142,3 5,8
Tarjotut   rahtitonnikilometrit* milj. 133,7 10,6 1   092,8 3,4
Myydyt   rahtitonnikilometrit milj. 94,7 15,7 713,7 7,7
Tarjotut reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit* milj. 125,5 10,5 1   018,9 3,6
Myydyt reittiliikenteen   rahtitonnikilometrit milj. 86,2 15,9 640,5 7,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste*   % 70,8 3,1 65,3 3,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen   käyttöaste* % 47,9 -1,6 49,9 4,2
- Aasian rahtiliikenteen   käyttöaste* % 77,0 4,1 70,5 5,2
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  68,7 3,2 62,9 2,3

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 11 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa