Finnairin syyskuun 2021 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                    7.10.2021 klo 9.00

Erityisesti lyhyempien reittien matkustajaliikenneluvut paranivat selvästi syyskuussa, vaikka COVID-19-pandemian vaikutus oli yhä nähtävissä; rahdilla loistava kuukausi

Finnair kuljetti syyskuussa 298 200 matkustajaa eli 158,1 % enemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa. Syyskuun 2021 matkustajamäärä oli 11,9 % enemmän kuin elokuussa 2021 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa on yksi päivä vähemmän).  

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 151,3 % vertailukaudesta ja 12,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 144 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 73,5 % enemmän verrattuna vuoden 2020 syyskuuhun ja 13,4 % enemmän kuin elokuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 syyskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 220,0 % vertailukaudesta ja 8,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 8,7 %-yksikköä vertailukaudesta 40,5 %:iin, mutta laski 1,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 20,9 %, Euroopan-liikenteen 179,6 % ja kotimaanliikenteen 25,2 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 26,6 % Aasian-liikenteessä, 339,8 % Euroopan-liikenteessä ja 34,3 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 19,4 % ja Pohjois-Amerikan-liikenteen 16,1 %, mutta niitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 65,5 % ja kotimaanliikenteen 70,7 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 27,6 %, Euroopan-liikenteessä 254,6 % ja kotimaanliikenteessä 35,2 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska syyskuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 165,7 % vertailukaudesta (kasvoivat 9,6 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 136,8 % (kasvoivat 14,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta syyskuussa 2020. Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 167,8 % vertailukaudesta (kasvoivat 37,8 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 148,8 % (kasvoivat 45,1 % edeltäneestä kuukaudesta), ja ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 156,3 % ja edeltäneestä kuukaudesta 137,6 %. Rahdin kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa syyskuussa. Sen vuoksi kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 139,4 % vertailukaudesta ja 45,9 % edeltäneestä kuukaudesta (syyskuu oli ennätyskuukausi pandemia-aikana). Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

Finnairin lennoista 92,7 % (96,2 %) saapui syyskuussa aikataulussa.

Lokakuun 2021 liikennetiedote julkaistaan perjantaina 5.11.2021.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2021

syyskuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 298,2 158,1 1 329,3 -58,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 246,6 151,3 5 913,3 -49,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 505,0 220,0 2 110,1 -72,9
Matkustajakäyttöaste % 40,5 8,7p 35,7 -30,9p
Rahti ja posti tn 9 567,2 139,4 63 351,9 21,5
Tarjotut tonnikilometrit 245,1 127,5 1 474,3 -27,4
Myydyt tonnikilometrit 115,7 172,6 656,4 -36,8
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 8,1 27,6 46,4 -90,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 314,3 20,9 2 315,1 -57,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 60,9 26,6 349,3 -90,7
Matkustajakäyttöaste % 19,4 0,9p 15,1 -53,4p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 217,9 254,6 874,9 -53,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 530,0 179,6 2 217,7 -52,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 347,4 339,8 1 282,6 -56,6
Matkustajakäyttöaste % 65,5 23,9p 57,8 -5,7p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 7,6 N/A 31,7 -61,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 344,0 N/A 998,6 17,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 55,5 N/A 230,9 -64,3
Matkustajakäyttöaste % 16,1 N/A 23,1 -53,1
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 64,5 35,2 376,2 -49,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 58,3 25,2 381,9 -47,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 41,2 34,3 247,3 -43,9
Matkustajakäyttöaste % 70,7 4,8p 64,7 3,5p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 309,3 5,3 1 805,1 -78,1
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 205,9 N/A 6 256,9 146,1
- Aasian rahtiliikenne tn 3 210,4 47,0 23 832,2 -11,4
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,4 -1,5 247,5 -1,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 5 757,0 129,4 32 141,8 -15,3
Rahtilento tn** 3 810,2 156,3 31 210,1 120,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 567,2 139,4 63 351,9 21,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 91,5 167,8 587,4 5,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 70,8 148,8 468,8 36,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 55,7 165,7 297,2 -30,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 41,2 136,8 230,6 -3,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 77,4 -5,9p 79,8 18,4p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 69,5 N/A 68,4 2,1p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 85,8 -2,0p 85,6 24,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 73,9 -9,0p 77,6 21,6p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Blue Wings: https://www.finnair.com/fi-fi/bluewings 

Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa