Finnairin syyskuun 2022 liikennetiedot

Report this content

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                    5.10.2022 klo 9.00

Matkustajaliikenneluvuissa selvää parannusta vertailukaudesta, kokonaisluvuissa ei suuria muutoksia edelliskuukaudesta; rahdin vahva vire jatkui syyskuussa

Finnair kuljetti syyskuussa 890 500 matkustajaa eli 198,7 % enemmän kuin vuoden 2021 syyskuussa. Syyskuun 2022 matkustajamäärä oli 1,1 % enemmän kuin elokuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska syyskuussa oli yksi päivä vähemmän).  

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena syyskuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi syyskuussa 117,5 % vertailukaudesta, mutta laski 2,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 268 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 86,1 % enemmän verrattuna vuoden 2021 syyskuuhun ja 5,9 % enemmän kuin elokuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 syyskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 306,4 % vertailukaudesta, mutta pieneni 4,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 75,7 % nousten 35,2 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 2,1 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 136,3 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 67,4 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 147,5 % ja kotimaanliikenteen 39,4 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 827,9 % Aasian-liikenteessä, 578,7 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 201,5 % Euroopan-liikenteessä ja 53,9 % kotimaanliikenteessä.

Syyskuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (76,1 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (65,4 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,8 % ja kotimaanliikenteen 78,0 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 828,8 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 559,0 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 197,2 % ja kotimaanliikenteessä 81,7 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta syyskuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 63,2 % vertailukaudesta (laskivat 7,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 36,8 % (laskivat 0,3 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen nousu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen syyskuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 0,1 % vertailukaudesta (laskivat 8,3 % edeltäneestä kuukaudesta), mutta myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 19,8 % (laskivat 0,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli syyskuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös syyskuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivatkin 4,0 % vertailukaudesta (laskivat 0,2 % edeltäneestä kuukaudesta).

Finnairin lennoista 84,5 % (92,7 %) saapui syyskuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.

Lokakuun 2022 liikennetiedote julkaistaan tiistaina 8.11.2022.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2022

syyskuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 890,5 198,7 6 645,3 399,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 711,4 117,5 23 112,9 290,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 052,3 306,4 15 238,6 622,2
Matkustajakäyttöaste % 75,7 35,2p 65,9 30,2p
Rahti ja posti tn 9 188,1 -4,0 91 986,8 45,2
Tarjotut tonnikilometrit 371,5 51,5 3 413,0 131,5
Myydyt tonnikilometrit 240,2 107,5 1 961,1 198,8
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 75,5 828,8 482,2 938,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 742,6 136,3 6 202,0 167,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 565,1 827,9 3 624,4 937,6
Matkustajakäyttöaste % 76,1 56,7p 58,4 43,4p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 647,6 197,2 4 732,8 440,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 311,7 147,5 10 501,4 373,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 047,2 201,5 7 823,1 510,0
Matkustajakäyttöaste % 79,8 14,3p 74,5 16,7p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 50,3 559,0 424,2 1 237,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 575,8 67,4 5 544,5 455,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 376,6 578,7 3 177,8 1 276,2
Matkustajakäyttöaste % 65,4 49,3p 57,3 34,2p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 117,2 81,7 1 005,9 167,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 81,3 39,4 864,9 126,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 63,5 53,9 613,4 148,0
Matkustajakäyttöaste % 78,0 7,3p 70,9 6,2p
Rahtiliikenne
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 937,1 526,2 16 364,5 806,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 373,6 7,6 25 464,0 307,0
- Aasian rahtiliikenne tn 4 776,9 48,8 40 919,6 71,7
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,4 -0,1 259,3 4,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 119,0 58,4 83 007,4 158,3
Rahtilento tn** 69,1 -98,2 8 979,4 -71,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 188,1 -4,0 91 986,8 45,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 91,6 0,1 965,9 64,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 56,7 -19,8 599,9 28,0
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 91,0 63,2 877,3 195,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,4 36,8 532,0 130,7
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 62,0 -15,4p 62,1 -17,7p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 51,8 -17,7p 56,9 -11,6p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 81,1 -4,7p 72,9 -12,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,0 -12,0p 60,6 -16,9p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lisätietoja:
Finnair media desk, 358 9 818 4020, comms(a)finnair.com

Finnair: http://www.finnair.com
Finnair Gallery: http://gallery.finnair.com
Finnair Blue Wings: https://www.finnair.com/fi-fi/bluewings 

Finnair Twitterissä: www.twitter.com/FinnairSuomi  
Finnair Facebookissa: www.facebook.com/finnairsuomi
Finnair-konsernin kotisivu: https://company.finnair.com/fi

Tilaa