Finnairin toukokuun 2015 liikennetiedot

Matkustajamäärä kasvoi 5,7 prosenttia vertailukaudesta

Finnair Oyj. Pörssitiedote 8.6.2015 klo 09:00

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 1,5 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 75,0 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti laski toukokuussa 2,4 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 3,1 prosenttia vertailukaudesta.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,1 prosenttia.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi toukokuussa 6,0 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit laskivat 6,2 prosenttia vertailukaudesta. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 51,9 prosenttia. Rahtiliikenteen kokonaisluvuissa näkyy rakenteellinen muutos vertailukaudesta Finnairin luovuttua NGA:lta vuokratun rahtilentokonekapasiteetin käytöstä Aasian liikenteessä. Rahtiliikenne muodostui toukokuussa lähes kokonaan reittilennoilla mukana kuljetettavasta rahdista.

Toukokuussa Finnairin lennoista 91,0 prosenttia (89,3) saapui aikataulussa.

Kesäkuun 2015 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.7.2015.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Toukokuu 2015

Toukokuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1000 865,8 5,7 3 960,4 3,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 645,3 1,5 12 861,5 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 983,8 0,6 9 945,0 1,0
Matkustajakäyttöaste % 75,0 -0,7 p 77,3 -0,9 p
Rahti ja posti tn 10 301,1 -20,3 50 963,9 -16,2
Tarjotut tonnikilometrit 384,3 -2,6 1 883,7 -1,2
Myydyt tonnikilometrit 238,7 -6,4 1 192,8 -4,5
Kokonaiskäyttöaste % 62,1 -2,5 p 63,3 -2,2 p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1000 562,0 4,3 2 380,9 4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 143,7 4,1 5 044,4 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 858,6 3,1 3 803,3 2,6
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -0,7 p 75,4 -2,0 p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1000 15,2 1,7 91,5 2,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 116,3 5,5 812,8 7,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 100,6 2,5 652,0 3,0
Matkustajakäyttöaste % 86,5 -2,5 p 80,2 -3,7 p
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1000 127,3 -2,9 676,0 0,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 267,5 -2,4 6 388,9 -0,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 951,8 -3,1 5 062,3 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 75,1 -0,5 p 79,2 -0,1 p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1000 161,3 20,1 812,0 1,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 117,8 20,4 615,4 -3,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 72,7 21,2 427,4 1,5
Matkustajakäyttöaste % 61,7 0,4 p 69,4 3,3 p
Rahtiliikenne
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 064,9 -8,3 44 451,6 -2,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 784,8 -19,5 8 580,9 -10,1
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 500,1 -13,9 3 160,8 -4,1
- Asian rahtiliikenne tn 6 644,4 -4,4 32 008,4 0,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 135,6 -4,8 701,5 -7,7
Rahtilento tn** 1 236,2 -59,3 6 512,3 -57,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 301,1 -20,3 50 963,9 -16,2
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 114,5 -9,6 560,8 -2,9
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 61,3 -21,8 303,0 -17,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 107,1 6,0 522,2 13,3
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,6 -6,2 272,3 -1,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 53,5 -8,4 p 54,0 -9,6 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 44,1 -8,6 p 42,5 -15,6 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,9 -5,7 p 55,2 -6,4 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 51,9 -6,7 p 52,2 -7,6 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Tilaa