Muutoksia Finnairin raportointikäytännöissä

Finnair Oyj     Pörssitiedote     17.3.2016 klo 14.45

Finnair Oyj muuttaa ulkoista taloudellista raportointiaan vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Muutokset tehdään, koska yhtiön rakenne on viime vuosina muuttunut ja uusi raportointi heijastaa paremmin konsernin nykyrakennetta ja sen strategiaa.

Raportointimuutokset ovat seuraavat:

1. Raportointi segmenteittäin sopeutetaan vastaamaan liiketoimintojen viimeaikaista kehitystä ja organisaatiomuutosta. Vanha toiminnallinen Matkapalvelut-segmentti ja Lentoliikenne-segmentti yhdistetään eikä Finnair jatkossa erittele liikevaihtoaan liiketoiminnoittain. Vuonna 2015 Matkapalvelujen osuus Finnairin liikevaihdosta oli 9 %.

2. Finnair tarkistaa liikevaihdon laskentaa siten, että saadut lentokonevuokrat eivät enää sisälly konsernin liikevaihtoon vaan liiketoiminnan muihin tuottoihin, sillä lentokoneiden vuokraus ei kuulu Finnairin ydinliiketoimintaan ja sen osuus konsernin liikevaihdosta supistuu edelleen.

3. Finnair vaihtaa keskeisen tunnuslukunsa ”toiminnallisen liiketuloksen” nimeksi ”vertailukelpoinen toiminnallinen liiketulos”. Muutoksen tarkoituksena on tehdä selvempi ero toiminnallisen liiketuloksen ja liiketuloksen välillä, erityisesti englannin kielellä (operational result ja operating result). Tunnusluvun määritelmä pysyy ennallaan: IFRS-liiketuloksesta poiketen vertailukelpoiseen toiminnalliseen liiketulokseen ei lasketa mukaan omaisuuden myyntivoittoja tai -tappioita, huoltovarauksen valuuttakurssimuutoksista johtuvia vaikutuksia, johdannaisten realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä.

4. Finnair muuttaa matkustajaliikenteen yksikkötuoton (RASK) ja yksikkökustannuksen (CASK) laskentakäytäntöä. Aikaisemmin laskentaan on sisältynyt sisäisiä eriä, jotka eivät olleet suoraan johdettavissa konsernin tuloslaskelmasta. Muutoksen tarkoituksena on parantaa avoimutta ja tunnuslukujen käytettävyyttä sijoittajien kannalta.

Ensimmäinen uuden raportointikäytännön mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 julkaistaan 12.5.2016. Finnair julkistaa siihen mennessä uuden raportointikäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2015.

Finnair Oyj
Viestintä

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, p. 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2015 Finnairin liikevaihto oli 2 324 milj. euroa ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 4 800 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa