Muutos Finnair Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Finnair Oyj Pörssitiedote 20.3.2018 klo 09.00

Finnair Oyj on maanantaina 19.3.2018 luovuttanut yhteensä 123 430 hallussaan olevaa omaa Finnairin osaketta konsernin osakepohjaisen vuosien 2015–2017 kannustinjärjestelmän piirissä olleille yhtiön 45 avainhenkilölle kannustinpalkkiona.

Lisätietoja vuosien 2015–2017 osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä on esitetty Finnairin vuoden 2017 Palkka- ja palkkioselvityksessä.

Osakkeiden luovutuksen jälkeen Finnairilla on hallussaan 207 408 omaa osaketta.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Päämediat

Tilaa