Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 20.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Colm Barrington, Mengmeng Du, Maija-Liisa Friman, Jouko Karvinen, Jonas Mårtensson ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Montie Brewer ja Henrik Kjellberg. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään, ja kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.

Vuodesta 2012 hallituksen jäsenenä toiminut Jussi Itävuori on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Montie Brewer (s. 1957, BA (Business Administration), Yhdysvaltojen kansalainen) toimi Air Canadan toimitusjohtajana 2004–2009 ja Air Canadan kaupallisena johtajana 2002–2004. Ennen tätä hän vastasi United Airlinesin verkostonsuunnittelusta ja tuottojen optimisoinnista. Brewer on lisäksi toiminut ylimmän johdon tehtävissä Northwest Airlinesilla, Republic Airlinesilla, Braniffilla ja Trans World Airlinesilla. Hän on suunnitellut ja kehittänyt lentoyhtiöiden toimintaa yli 20 lentokentällä maailmanlaajuisesti, johtanut halpalentoyhtiöitä ja uudelleenjärjestellyt onnistuneesti kolmen suuren lentoyhtiön reittiverkostot. Brewer on toiminut hallituksen jäsenenä useissa matkailualan yrityksissä ja järjestöissä, kuten Aer Lingus, Swiss International Airlines, Air Canada, Star Alliance, AirHelp ja IATA. Hän jatkaa edelleen Allegiant Travel Companyn hallituksessa.

Henrik Kjellberg (s. 1971, MSc. (Economics), Ruotsin kansalainen) on toiminut vuosina 2001-2017 erilaisissa johtotehtävissä Expedia-konsernissa, joka on maailman johtavia matkailualan yrityksiä ja omistaa useita globaaleja matkailualan verkkobrändejä. Viimeksi hän toimi Hotwire Groupin toimitusjohtajana, vastaten Hotwire® -matkailusivuston ja CarRentals.com™ autonvuokraussivuston toiminnoista. Aikaisemmin Kjellberg oli toimitusjohtaja Expedia® Affiliate Networkissa, joka tarjoaa matkanjärjestäjille varausjärjestelmiä niiden omilla tuotemerkeillä. Hänellä on laaja kokemus matkailuun liittyvien palvelujen, kuten autonvuokraus-, majoitus- ja matkakohdepalvelujen, kehittämisestä sekä näiden palvelujen toimittajaketjun kehittämisestä ja johtamisesta niin Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa kuin Aasiassakin. Ennen siirtymistään Expedian palvelukseen Kjellberg vastasi johtavan ruotsalaisen Internet-portaali Sprayn sähköisestä kaupankäynnistä. Kjellberg on ollut myös eLongin ja VOYAGES-SNCF.COM:n hallituksen jäsen.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustossa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- puheenjohtaja 61 200 euroa

- varapuheenjohtaja 32 400 euroa

- tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2017 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja); toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä; sijoitusjohtaja Mikko Mursula, Ilmarinen, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa: ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 582 2284.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2016 Finnairin liikevaihto oli 2 317 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 11 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Yrityksestä

Finnair on erikoistunut Helsingin kautta kulkevaan Euroopan ja Aasian väliseen lentoliikenteeseen. Finnairin strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä, korkeatasoiseen palveluun sekä kustannustehokkaaseen ja täsmälliseen operointiin. Vuonna 1923 perustettu Finnair on maailman pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Finnair kuuluu oneworld-allianssiin, joka on yksi maailman johtavista lentoyhtiöalliansseista.

Tilaa