FINNDOMON MARKKINAOSUUS JA TULOS PARANIVAT VUONNA 2003

FINNDOMON MARKKINAOSUUS JA TULOS PARANIVAT VUONNA 2003 Pientalojen kysyntä kasvaa sekä kuluttajamyynnissä että aluerakentamisessa FINNDOMON MARKKINAOSUUS JA TULOS PARANIVAT VUONNA 2003 Pohjoismaiden suurin tehdasvalmisteisten pientalojen toimittaja Finndomo-konserni kasvoi vuonna 2003 tavoitteidensa mukaisesti markkinoita nopeammin. Kasvun taustalla on tehdasvalmisteisten pientalojen jatkunut kasvava kysyntä. Finndomo-konserni kasvatti vuonna 2003 liikevaihtoaan 133 miljoonaan euroon (116 milj. vuonna 2002), ja liiketulos nousi 2,7 miljoonaan euroon (1,8). Konserni lisäsi myös markkinaosuuttaan päämarkkina-alueillaan Suomessa ja Ruotsissa. Markkinaosuus oli Suomessa 16,2 % (15,3 % v. 2002) ja Ruotsissa 5,9 % (4,0 %)1. Maksuvalmius säilyi vuoden aikana hyvänä, ja kassavirta investointien jälkeen oli 3,6 miljoonaa euroa (0,7 milj.). Vuoden 2003 aikana Finndomo-konserni valmisti yhteensä 2 160 pientaloa (1 755). Valtiovalta edistämään pientaloasumista Finndomon mukaan teollinen pientalotuotanto jatkaa tänä vuonna selkeästi kasvuaan. Tutkimustulosten mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan Suomessa rakennetaan kuluvan vuoden aikana 12 500 pientaloa, joista 9 000 on tehdasvalmisteisia talopaketteja. Finndomo uskoo, että lähitulevaisuudessa yhä useamman suomalaisen unelmat omakotitaloasumisesta toteutuvat ja pientalojen kysyntä lisääntyy. Finndomo on varautunut kysynnän kasvuun laajentamalla mallistoaan ja jatkamalla investointejaan. "Näyttää siltä, että yhteiskuntakin ottaisi vakavasti pientaloasumiseen kohdistuvat tarpeet, sillä useissa ministeriöissä on aloitettu projekteja, joiden avulla yritetään edistää suomalaisten mahdollisuutta asua omakotitaloissa", Finndomon konsernijohtaja Reijo Svanborg sanoo. Konserni on myös terävöittänyt strategiaansa ja keskittyy teollisessa pientalorakentamisessa kuluttajille ja aluerakentamisprojekteihin tarkoitettujen asuintalojen valmistamiseen. Investointeja lisäkapasiteettiin Finndomon Säynätsalon tehtaalle valmistui viime vuonna uusi tuotantolinja, ja tehtaalla aloitettiin Finndomo Valmiskotien tuotanto ja myynti kuluttajille. Valmiskoti-mallistolla Finndomo tarjoaa kuluttajille nopean ja kustannustehokkaan tavan päästä asumaan omaan taloon, joka tehdään Finndomon talotehtaalla lähes täysin valmiiksi kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa. "Ihmiset haluavat panostaa vapaa-aikanaan muuhunkin kuin rakentamiseen, ja tätä varten tarjoamme kattavan Finndomo Valmiskoti -malliston, josta löytyvät ratkaisut asiakkaiden kaikkiin vaatimuksiin", Svanborg sanoo. Säynätsalon tehtaan toinen tuotantolinja keskittyy aluerakentamisprojektien talotoimituksiin. Finndomon Sonkajärven tehdas keskittyy strategian mukaisesti pien- ja suurelementtitalojen toimituksiin. Tehtaan tuotantolinjaa lisättiin viime vuonna, ja sen varasto- ja lähettämötilat uusitaan tämän vuoden aikana kasvavaa kysyntää silmälläpitäen. Sonkajärvellä valmistettavat Omatalo- ja Puutalo-mallistot ovat suomalaisten suosikkeja useiden vuosikymmenten ajalta ja moninkertaisia messuvoittajia. Kehittämistoimista tukea kannattavuudelle Finndomo-konsernissa on käynnistetty useita kehitysprojekteja, joiden avulla konsernin sisäistä toimintaa, tuotantoa sekä myyntityötä pystytään tehostamaan entisestään. Kehitysprojektien vaikutukset konsernin tulokseen näkyvät vasta pidemmällä tähtäimellä. "Konsernin kehittäminen ja kysynnän lisääntyminen sekä kuluttaja- että aluerakennusmyynnissä antavat meille hyvät edellytykset kasvattaa toimintaamme markkinoiden kasvua nopeammin ja parantaa edelleen Finndomon taloudellista tulosta", Svanborg kertoo. Svanborg arvioi, että Finndomon vuoden 2004 tulos tulee olemaan viime vuoden tulosta parempi. Lisätietoja: Finndomo Group Konsernijohtaja Reijo Svanborg Puh. (014) 444 7711 GSM 040 530 5533 reijo.svanborg@finndomo.fi Finndomo Group lyhyesti Finndomo Group on Pohjoismaiden suurin teollisesti valmistettujen pientalojen toimittaja, jonka päämarkkina-alue on Pohjois-Eurooppa. Yhtiö toimittaa myös rakenne-elementtejä. Suomessa Finndomon tuotemerkkejä ovat Omatalo, Puutalo, Vaajatalot ja Finndomo Valmiskoti. Ruotsin tavaramerkit ovat Hjältevadshus ja Modulenthus. Projektimyynnissä käytetään tuotemerkkiä Finndomo. Yhtiö on 60 vuoden aikana rakentanut yli 100 000 pientaloa, ja vuonna 2003 se valmisti 2160 asuntoa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2003 133 miljoonaa euroa. Finndomolla on Suomessa ja Ruotsissa yhteensä seitsemän tuotantolaitosta. Henkilökuntaa konsernissa on vajaat 800, josta noin puolet Suomessa. Finndomon suurimmat omistajat ovat Suomen johtavan sijoitusyhtiön CapMan Capital Management Oy:n ja johtavan eurooppalaisen sijoitusyhtiön 3i Finland Oy:n hallitsemat investointirahastot. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20041006BIT20470/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit