Pientalojen kysyntä kasvoi sekä kuluttajamyynnissä että aluerakentamisessa FINNDOMO KASVOI KANNATTAVASTI

Pohjoismaiden suurin tehdasvalmisteisten pientalojen toimittaja Finndomo-konserni kasvatti vuonna 2004 tuloksensa 5,3 miljoonaan euroon (1,8). Liikevaihto kasvoi +18,7% päätyen 157,7 miljoonaan euroon (132,9). Kasvun taustalla oli tehdasvalmisteisten pientalojen kysynnän kasvu.

Finndomo-konsernin markkinaosuus säilyi ennallaan päämarkkina-alueillaan Suomessa ja Ruotsissa. Maksuvalmius säilyi vuoden aikana hyvänä, ja kassavirta investointien jälkeen oli 4,2 miljoonaa euroa (3,6). Vuoden 2004 aikana Finndomo-konserni valmisti yhteensä 2 300 asuntoa (2 160). Pientaloasumisen suosio kasvoi Pohjoismaissa edelleen. Pientalorakentaminen kasvoi Suomessa 7 % ja Ruotsissa 10 %. Suomalaiset haluavat asua pientaloissa Finndomo jatkaa strategiansa mukaisesti keskittymistä pientalojen valmistamiseen ja myyntiin kuluttajille sekä aluerakennuskohteisiin. Tavoitteena on vahvistaa asemaa Pohjoismaiden johtavana pientalovalmistajana. Tutkimustulosten mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan Suomessa rakennettiin vuoden 2004 aikana 14 000 (13 100) pientaloa, joista 67 % on tehdasvalmisteisia talopaketteja. Finndomo on varautunut kysynnän kasvuun laajentamalla mallistoaan ja jatkamalla investointejaan. Vuonna 2004 Finndomo toi markkinoille uuden, avaimet käteen periaatteella toimitettavan Avainkoti-malliston, jota myy K-rauta. Avainkoti toimitetaan asiakkaalle täysin valmiina sisältäen parketit, tapetit, keittiökaapit, valaistuksen sekä kodinkoneet. Investoinnit tuotantoon ja myyntiin kysynnän kasvun tyydyttämiseksi Finndomo investoi vuonna 2004 3,2 miljoonalla eurolla. Suomessa investoinnit keskittyivät Sonkajärven tehtaan tuotantotilojen laajentamiseen. Sonkajärvellä valmistetaan Finndomon pienelementtirakenteiset Omatalot ja suurelementtiset Puutalot. Myös konsernin Finnodomo Net -yhteistyöverkostoa vahvistettiin. Finndomo Net -palvelussa ammattilaisten verkosto rakentaa kodin perustuksista muuttovalmiiksi. Ruotsissa konserni investoi pääasiassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon. Finndomossa uskotaan vahvasti pientaloasumisen suosion kasvuun. ”Pientalorakentaminen tulee kasvamaan Finndomon päämarkkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa edelleen. Myös vienti Baltiaan kasvoi viime vuonna huomattavasti, ja sama kehitys jatkuu. Finndomon vuoden 2005 tulos tulee olemaan vuoden 2004 tulosta parempi”, konsernijohtaja Reijo Svanborg arvioi. Kuntien asuntopolitiikka ratkaisevassa asemassa Valtiovalta on ottanut selkeän kannan pientaloasumisen edistämisen puolesta. Ympäristöministeriö haluaa pientalovaltaista asuntotuotantoa. Asuntoministeri Hannes Mannisen mukaan kunnat ovat avainasemassa. Ministeriön mielestä olennaista on, että kunnat lisäävät tonttitarjontaa ja kaavoitusta. Mannisen mukaan tällä hetkellä vain alle puolilla kunnista on asuntostrategia. Reijo Svanborgin mielestä taloteollisuuden ja kuntien välisen yhteistyön avulla voidaan tehokkaimmin edistää pientaloasumista. ”Kysymyshän on loppujen lopuksi vain siitä, että voimme rakentaa ihmisille sellaisia koteja, joissa he haluavat asua.” Liite: Finndomo-konsernin avainluvut