Euroopan modernein puurakenteinen toimistotalo harjakorkeudessa

FMO Tapiola, valmistuessaan Euroopan korkein puurakenteinen toimistotalo, on saavuttanut harjakorkeuden. Tehokkaan ja ekologisen toimitilaratkaisun lisäksi FMO Tapiola tarjoaa ihmis-läheisen ja modernin työympäristön. Toimistotalo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Es-poon Tapiolassa. Toteutuksesta vastaa Finnforest-konserni, joka on puurakentamisen edelläkävi-jä ja markkinajohtaja Euroopassa.

Toimistotalossa käytetään puuta erittäin monipuolisesti, ja se yhdistyy muihin materiaaleihin luontevasti ja nykyaikaisesti. FMO Tapiolan puurunko ja julkisivu koostuvat esivalmistetuista, työmaalla asennetuista puutuoteosista, mikä vähentää työmaalla tehtävän työn määrää. Rakennus on jäykistetty kahdeksasta jäykis-tävästä teräsristikosta, betonihissikuilusta ja porrashuoneista. Julkisivuissa käytetään Finnforestin halkais-tusta liimapuusta valmistettuja lamelleja sekä lämpöpuusäleikköjä ja rakennuksen välipohjissa kertopuisia kotelolaattoja. Sisätilojen huoneet toteutetaan käyttäjien toiveiden mukaisesti puurakenteisilla siirrettävillä väliseinillä tai maisemakonttoritilana. - FMO Tapiola ja siinä käytetyt innovaatiot ovat hyvä esimerkki siitä, että puu on mitä mainioin raken-nusmateriaali toimitiloissa. Puurakentamisen suosio on kasvussa, mutta puuta voitaisiin hyödyntää toimiti-larakentamisessa huomattavasti nykyistä enemmän. Sen lisäksi, että puu koetaan miellyttävänä materiaalina, puun käyttö tukee kestävää kehitystä, sanoo Finnforestin rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi. Puu on ympäristöystävällinen rakennusmateriaali FMO Tapiola on pilottikohde Rakennusteollisuus RT ry:n rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmassa, jossa kehitetään ekotehokkuus- ja elinkaarimittaamiseen tarkoitettua PromisE-luokitusta. FMO on saanut B-luokituksen. Noin 12 prosentilla kaikista Suomen kiinteistöistä on mahdollisuus päästä A tai B luokkaan, mikä edellyttää kiinteistön ympäristöominaisuuksilta korkeaa laatutasoa. Puu on ympäristöystävällinen materiaali ja puun käyttö rakennusmateriaalina tukee kestävää kehitystä. - Puun käyttö rakentamisessa vähentää hiilidioksidipäästöjä sitomalla ilmakehän hiilidioksidia ja hidastaa siten ilmastonmuutosta. Rakennuksessa käytetty puukuutiometri voi vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,1 ton-nia, Lauri Palojärvi linjaa. Lisätietoja: Lauri Palojärvi, rakentamisen johtaja, GSM 0500 507 447 Markko Ihamuotila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, GSM 050 598 7014

Liitteet & linkit