Finnforest automatisoi toimipaikkojensa ympäristöraportoinnin

Finnforest Oyj on kehittänyt yhdessä yritysten ympäristöjohtamiseen ja yhteiskuntavas-tuuseen erikoistuneen tietojärjestelmätoimittaja Proventia Solutions Oy:n ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa automatisoidun ympäristöraportointiohjelmiston. Kehitetty ohjelmisto tehostaa merkittävästi niin Finnforestin kuin viranomaistenkin ym-päristöraportoinnin raportointi- ja käsittelyprosessia. ”Olemme parin vuoden ajan käyttäneet Proventian kehittämää yhteiskuntavastuun tie-donkeruu- ja raportointiohjelmistoa. Se on parantanut merkittävästi sisäisiä raportointi-prosessejamme. Nyt päätimme tehostaa myös viranomaisraportointiamme järjestelmän avulla. Olemme tyytyväisiä viranomaisten yhteistyöhalukkuuteen ja projektin lopputu-loksiin”, Finnforestin ympäristöjohtaja Sonja Martikainen toteaa. Ympäristötietojen automaattinen raportointi suoraan viranomaisten ylläpitämään Vahti TYVI -järjestelmään on liitetty osaksi Finnforestilla jo aikaisemmin käytössä olevaa EnQ CSM -järjestelmää. Uusi verkkopohjainen ohjelmisto nopeuttaa ja yksinkertaistaa myös taloudellisen, ympäristöä koskevan ja sosiaalisen tiedon keruuta ja raportointia. Lisätietoja Ympäristöjohtaja Sonja Martikainen puh.01046 94868, 050-598 95778 Finnforest Oyj on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni. Liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Osana Metsäliitto-Yhtymän ydinliiketoimintaa Finnforest palvelee yli 20 maassa, ja sen palve-luksessa on 8 000 työntekijää. Skandinavian toiminnoista vastaa norjalainen tytäryhtiö Moelven. Finn-forest tarjoaa rakentamisen, kaupan ja jakelun sekä teollisuuden asiakkaille puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Lisätietoja: www.finnforest.com

Liitteet & linkit