Finnforest investoi 20 miljoonaa euroa Kertopuutehtaan laajennukseen Punkaharjulla

Finnforest vastaa Kertopuun kasvavaan kysyntään puurakentamisen järjestelmäratkaisuissa laajentamalla Punkaharjun Kertopuun tuotantoyksikköään. Tuotantokapasiteetti Punkaharjulla kasvaa 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Laajennusinvestointi on 20 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi Punkaharjun tehtailla nousee 70 miljoonaan euroon kahden investointivaiheen ja voimalainvestoinnin jälkeen.

Finnforest Oyj:n päämäärä on olla puutuoteratkaisujen markkinajohtaja Euroopassa. Yhtiö on viiden vuoden ajan keskittynyt puurakentamisen ratkaisujen kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin. Engineered Wood – tuotteissa Kertopuuhun perustuvilla, vaativilla lopputuoteratkaisuilla on ollut tässä prosessissa merkittävä rooli. Kertopuu (LVL, Laminated Veneer Lumber) on 3,2 mm:n paksuisista havuviiluista liimaamalla valmistettu puutuote. Kertopuuta käytetään kantavissa rakenteissa muun muassa väli- ja yläpohjissa, sekä I-palkki-tuotannossa. Eurooppalaisen puupohjaisen rakentamisen kehittyessä voimakkaasti sekä järjestelmä- että moduulirakentamiseen on myös Kertopuun kysyntä ollut vahvassa kasvussa. Euroopassa valmistetaan ja käytetään kertopuutuotteita rakentamisessa vielä alle 200 000 kuutiometriä vuodessa. Kertopuutuotteiden kokonaismarkkina maailmassa on lähes 3 miljoonaa kuutiometriä. Pohjois-Amerikan osuus tästä on noin 80 %. Finnforest tuottaa tällä hetkellä ainoana eurooppalaisena yhtiönä Kertopuuta Lohjan ja Punkaharjun tehtaillaan noin 170 000 kuutiometriä vuodessa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Suomi ja Yhdysvallat. Finnforest laajentaa Punkaharjun Kerto-yksikköään ja kasvattaa tuotantokapasiteettiaan siellä 70 000 kuutiometristä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Tuotantotilojen laajennus toteutetaan yhteistyössä Punkaharjun kunnan sekä Itä-Savon kuntayhtymän kanssa. Järjestelyssä perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, josta Punkaharjun kunta omistaa 51 % ja Itä-Savon alueen kuntayhtymä 49 %. Kiinteistöosakeyhtiö ostaa Finnforestin nykyisen Kertopuun tuotantokiinteistön ja vastaa investoinnille tarvittavasta kiinteistön laajennuksesta. Finnforest vuokraa tuotantotilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Päätökseen toteuttaa investointi Punkaharjulla vaikutti oleellisesti Punkaharjun kunnan ja kuntayhtymän kyky tehdä tarvittavat päätökset nopeassa aikataulussa. Laajennusinvestointi on suuruusluokaltaan 20 miljoonaa euroa. Työllistävä vaikutus on 130 henkilöä, joista 50 tuotannossa ja 80 puunhankinnassa ja alihankinnassa. Investointiprojektin rakennusaikainen työllistävä vaikutus on 150 henkilötyövuotta. Puun käytön lisäys, 150 000 kuutiometriä kuusitukkia vuodessa merkitsee merkittävää puukaupan lisäystä Itä-Savossa. Vuoden 2000 jälkeen Finnforest on investoinut rakennustuotteiden ja -järjestelmien tuotantoon Punkaharjulle voimalaitos mukaan lukien yhteensä yli 70 miljoonaa euroa. Työllistävä pysyvä vaikutus kokonaisuudessaan on yli 300 henkilöä. Puunhankinta Punkaharjun yksiköissä kasvaa yli 500 000 kuutiometrin. Finnforest on hakenut laajennukselle Kauppa- ja teollisuusministeriöltä investointitukea. Investointiprojekti käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on päästä tuotantoon helmikuussa 2006. Lisätietoja: Ari Martonen, toimitusjohtaja, GSM 050 2406 Heikki Castren, johtaja, Rakentamisen järjestelmät-liiketoiminta-alue, GSM 050 598 7270 Ari Tiukkanen, johtaja, Rakennustuotteet-liiketoiminta, GSM 050 598 7293 Timo Kouri, COO, johtaja, Jakelu-liiketoiminta-alue, GSM 050 598 8840 Eero Lampola, paikallisjohtaja, Punkaharjun tehtaat, GSM 050 598 7288 Markko Ihamuotila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, GSM 050 598 7014 Finnforest on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni. Liikevaihto on lähes 2 miljardia euroa ja henkilökuntaa on 8 000. Finnforest on Metsäliitto-Yhtymän ydinliiketoimintaa. Finnforest toimii yli 20 maassa. Skandinaviassa toimija on Moelven. Finnforest tarjoaa rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Lisää tietoa yhtiöstä: www.finnforest.fi, www.finnforest.com ja www.moelven.com.

Liitteet & linkit