Finnforest Modular Office - arkkitehtuurikilpailun voittajaksi Pekka Helinin "Sydänpuu"

Finnforest Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 4.9.2003 Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittajaksi Pekka Helinin "Sydänpuu" Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikilpailun voittaja on Helin & Co Arkkitehdit työryhmineen. Sydänpuu-nimisen ehdotuksen on suunnitellut Pekka Helin. Palkintolautakunnan mukaan ehdotus vastaa hyvin kilpailuohjelman tavoitteita; se on linjakas, näyttävä ja nojaa vahvasti puumateriaaliin. Valmistuessaan talo on Pohjoismaiden suurin puurakenteinen toimistorakennus. Kilpailutehtävänä oli laatia suunnitteluehdotukset puurakenteiseksi toimitaloksi noin 240 työntekijälle Espoon Tapiolaan. Rakennukseen tulee sijoittumaan mm. Finnforest Oyj:n konsernitoimintoja. Rakennuksen kerrosalaksi tulee asemakaavaluonnoksen mukaan 8 000 neliömetriä. Rakennuksesta tulee viisikerroksinen, joista neljä pääkerrosta ovat puurakenteisia. Valmistuessaan se on Pohjoismaiden suurin puurakenteinen toimistotalo. Rakentaminen käynnistyy kesällä 2004 ja rakennus on valmis vuoden 2005 kesällä. Rakennuspaikka sijaitsee Espoon Tapiolan Hakalehdossa. Tonttia rajoittavat etelässä Länsiväylä, idässä Etelätuulentie ja pohjoisessa Tuulikuja. Kilpailualue on osa nykyistä koulutonttia ja tontilla sijaitsee purettavaksi määrätty koulurakennus. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta, jossa tullaan huomioimaan myös tämän kilpailun tulos. Helin & Co Arkkitehdit on perustettu 1999 ja on alansa tunnettu ja arvostettu toimija. Helin & Co Arkkitehdit -toimiston tunnetuimpia viimeaikaisia töitä ovat eduskuntatalon lisärakennus ja Nokian pääkonttorin laajennusosa Espoon Keilaniemessä. Toimiston kärkinimi on perustaja Pekka Helin, jonka käsialaa on myös Finnforest Modular Office -kilpailun voittajatyö. Toimistossa työskentelee 55 henkilöä, Sydänpuu- työryhmässä työskentelivät: tekijä: Pekka Helin, arkkitehti SAFA, työryhmä: Vesa Jäntti, Tommi Sassi, Anna Ivanejko, Hanna Euro, Satu Jaatinen, Marja-Riitta Norri, Ari Sahlman, Mariitta Helineva, Jan Wolski. Erikoisasiantuntijat: Yrjö Wiherheimo, työhuone-layoutit, kalusteet, maisemapuureliefi, Jukka Ala-Ojala, rakenteet, Jukka-Pekka Laaksonen, palotekniikka, Pekka Saaristo, LVIA-tekniikka, Jarmo Ruotsalainen, sähkö- ja atk-tekniikka. Avustajat: Titta Lumio, Kaarina Livola, Kirsi Pajunen, Jenni Vuori, Julius Kekoni, Marjaliisa Honkanen Finnforest Modular Officessa tullaan hyödyntämään Moelvenin moduulirakenneosaamista sekä Finnforestin kehittämiä rakennusratkaisuja: seinä-, katto-, lattia- ja välipohjatuotteita sekä -järjestelmiä. "Modular Office on puutuoteteollisuuden esiintulo kerros- ja toimistotalorakentamisessa. Finnforestille se on myös moduuli- ja järjestelmätuotteiden esiintulo. Modular Officen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat. Rakennus tulee olemaan toimiva, ja ekologisesti edistynyt verrattuna muihin, kilpaileviin materiaaleihin perustuvia toimistotaloja. Sen kilpailukykyä lisää nopea toteutettavuus. Modular Office on omistajalleen kilpailukykyinen investointi", sanoo toimitusjohtaja Ari Martonen. Rakennuksen omistajaksi Tapiola-ryhmä Rakennuksesta on tehty investointisopimus Tapiola-ryhmän vahinko- ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa. Tapiolan kiinteistöjohtaja Asko Salminen sanoo, että investointi nimenomaan Tapiolan keskustan alueella täyttää hyvin vakuutusyhtiöiden tärkeät tuottavuus- ja turvaavuuskriteerit. Kilpailuun osallistuneet toimistot ja arvostelulautakunta Finnforest Modular Office -kilpailu järjestettiin avoimena pohjoismaisena arkkitehtuurikutsukilpailuna. Tavoitteena oli löytää korkeatasoinen, toimiva ja joustava toimistotalosuunnitelma, jossa puun ominaisuuksia on käytetty kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti esimerkillisellä tavalla. Kilpailun avulla etsittiin puurakennekokonaisuuksia välipohjiin ja ulkoseiniin sekä toimiston sisäisiin seinäratkaisuihin. Samoin haettiin malleja muiden rakennusmateriaalien luontevaksi yhdistämiseksi puurakenteisiin esteettisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Avoimessa kilpailuosassa tuli ehdotuksia 61 toimistolta. Arkkitehtuurikilpailuun kutsuttiin 10 toimistoa. Suomesta ARK-house Arkkitehdit Oy Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Rainio Oy, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, Arkkitehtitoiminta Oy Kai Wartiainen, Helin & Co Arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy, Ruotsista Arkitekt Rolf Bergsten, sekä Kim Utzon Arkitekter Tanskasta. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Espoon kaupungin toimialajohtaja Olavi Louko, muut jäsenet olivat Espoon kaupungin asemakaavapäällikkö Kristiina Peltomaa, Finnforestista rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi, viestintäjohtaja Jukka-Pekka Vuori sekä Engineered Wood -liiketoimintaryhmän johtaja Heikki Castrén, Modular Office -hankearkkitehti Jarmo Pulkkinen, SAFAn kilpailusihteeri Paula Huotelin sekä kilpailijoiden edustaja Juha Ilonen. Lisätietoja: Rakentamisen johtaja Lauri Palojärvi 0500 507 447 Tutkimus- ja kehitysjohtaja Esa Kosonen, 050 598 9562 Markkinointi- ja viestintäjohtaja Markko Ihamuotila 050 598 7014 Tapiola-ryhmä: kiinteistöjohtaja Asko Salminen 0400 877 553 Finnforest Oyj on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni 1,8 miljardin euron liikevaihdolla - ja osa Metsäliitto-Yhtymää. Finnforest tarjoaa rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun perustuvia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Finnforest toimii yli 20 maassa, Skandinaviassa toimija on Moelven. Henkilökuntaa on yli 7 700. Lisätietoa yhtiöstä: www.finnforest.fi ja www.finnforest.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/05/20030905BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/05/20030905BIT00170/wkr0002.pdf