Finnforest Oyj:hin uudistettu toimintamalli ja organisaatio 1.9.2003

LEHDISTÖTIEDOTE 1.9.2003 Finnforest Oyj:hin uudistettu toimintamalli ja organisaatio 1.9.2003 Lähtökohtana asiakaspalvelun parantaminen Finnforestin liiketoimintamallia selkeytetään. Nyt tehtävät muutokset vahvistavat strategian toteutusta. Sen mukaisesti yhtiön päämäärä on johtavan aseman saavuttaminen Euroopan markkinoilla puun käytössä rakentamisen, kaupan ja teollisuuden loppukäyttöalueilla. Keskeiset keinot päämäärän saavuttamiseksi ovat aito yhteistyö liiketoimintaryhmien ja tuoteryhmien välillä, eli One Shop Finnforest - toimintamalli. Tavoitteet ovat yksiselitteisesti selkeämpi asiakaslähtökohta liiketoimintaprosessien organisoimisessa sekä tehokkaampi pääoman kierto ja sen käyttö kohti parempaa kannattavuutta. Konserniin perustetaan uusi Myynti ja jakelu -liiketoimintaryhmä. Liiketoimintaryhmän johtoon on nimitetty Finnforestin konsernijohtoryhmän jäsen DI Timo Kouri. Asiakkaan tuoteportfolioon lisäarvoa tuottavat toimenpiteet - tuotteet, palvelut, myynti, jakelu - varmistetaan uudessa liiketoimintaryhmässä. Sen tehtävänä on taata Finnforestin myyntiverkoston, maaorganisaatioiden sekä teollisten liiketoimintaryhmien Solid Woodin ja Engineered Woodin välinen yhteistyö. Samalla tehostetaan myyntiverkoston johtamista ja markkina- alueorganisaatiota One Shop -malliin. Tradenomi Mikko Kilpeläinen on nimitetty Myynti ja jakelu - liiketoimintaryhmän ja Finnforest-konsernin Chief Business Controlleriksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hänen tehtävänään on kehittää tulosmittausta, tavoitteenasetantaa sekä valvontaa ja varmistaa niiden toimivuus asiakaskeskeisen toimintamallin tukemiseksi. Finnforestin alihankkijayhteistyö ja ympäristöasiat liitetään tuoteportfolio-toimintoon, jota johtaa konsernijohtoryhmän jäsen DI Esa Kosonen. Finnforestiin perustetaan operatiivinen johtoryhmä konsernijohtoryhmän sisälle One Shop Finnforest -toimintamallia ohjaamaan on perustettu konsernijohtoryhmän sisälle operatiivinen johtoryhmä, ja sen puheenjohtajaksi ja konsernin Chief Operating Officeriksi on nimitetty Timo Kouri. Muut jäsenet ovat: Heikki Castrén, Timo Pekkola, Esa Kosonen ja Mikko Kilpeläinen. Timo Kouri nimitetään samalla Finnforestin konsernijohtoryhmän varapuheenjohtajaksi. Konsernijohtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Ari Martonen. Muut jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat: Bo Borgström: toimitusjohtajan varamies, Moelvenin toimitusjohtaja, markkina-alueet Norja, Ruotsi, Tanska, Heikki Castrén: Engineered Wood -liiketoimintaryhmä, Olli Hirvonen: johtamisjärjestelmät ja palkitseminen, henkilöstö, lakiasiat, Veikko Hoikkala: markkina- alueet Venäjä ja Kaukoitä, Markko Ihamuotila: markkinointi ja viestintä, Mikko Kilpeläinen: Business Controlling, Esa Kosonen: tuoteportfolio, tuotehankinta, tutkimus- ja kehitys, uudet tuotteet, jalostustuotanto, ympäristö, Timo Kouri: Myynti ja jakelu - liiketoimintaryhmä, myyntiverkosto, IT, logistiikka, markkina-alueet Hollanti, Belgia, Italia, Pohjois-Amerikka, Puola, Turkki, Romania, Slovakia, Tsekki, Unkari, Timo Pekkola: Solid Wood -liiketoimintaryhmä, puunhankinta, markkina-alue Suomi, Ole Salvén: markkina-alueet Saksa, Ranska, Itävalta, Espanja ja Portugali, Matti Sihvonen: strategiajohtaminen, johtoryhmän sihteeri, Ilkka Silvanto: talous, rahoitus, riskienhallinta, yrityskauppa- ja allianssianalyysit, investoinnit ja energia, John Tong: avainasiakaskonsepti, Finnforest UK ja Irlanti. Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Martonen, puh. 01046 94870 Finnforest on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni ja osa Metsäliitto-Yhtymää. Konsernin kaksi teollista liiketoimintaryhmää ovat saharyhmä Solid Wood sekä puutuoteteollisuusryhmä Engineered Wood. Finnforest tarjoaa rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun- ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Finnforest toimii yli 20 maassa, Skandinaviassa toimija on Moelven. Henkilökuntaa on 7 700. Lisätietoja: www.finnforest.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/01/20030901BIT00600/wkr0002.pdf