Finnforest Oyj ja Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi allekirjoittivat sopimuksen

Finnforest Oyj ja Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi ovat allekirjoittaneet sopimuksen liittyen Finnforestin Punkaharjun Kertopuutehtaan laajennusinvestointiin. Sopimus sisältää Finnforestin kiinteistön myynnin perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle sekä edelleen maa- ja kiinteistövuokrasopimukset Finnforestin ja kiinteistöosakeyhtiön välillä.

Finnforest Oyj ilmoitti tiedotteessaan 28.1.2005 laajentavansa Punkaharjun Kerto-yksikköään kasvattamalla tuotantokapasiteettiaan siellä 70 000 kuutiometristä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Tuotantotilojen laajennus toteutetaan yhteistyössä Punkaharjun kunnan sekä Itä-Savon kuntayhtymän kanssa. Järjestelyssä perustettiin kiinteistöosakeyhtiö, josta Punkaharjun kunta omistaa 51 % ja Itä-Savon alueen kuntayhtymä 49 %. Kiinteistöosakeyhtiö ostaa tehdyn sopimuksen mukaisesti Finnforestin nykyisen Kertopuun tuotantokiinteistön ja vastaa investoinnille tarvittavasta kiinteistön laajennuksesta. Finnforest vuokraa tuotantotilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Laajennusinvestointi on suuruusluokaltaan 20 miljoonaa euroa. Työllistävä vaikutus on 130 henkilöä, joista 50 tuotannossa ja 80 puunhankinnassa ja alihankinnassa. Investointiprojektin rakennusaikainen työllistävä vaikutus on 150 henkilötyövuotta. Laajennustyöt alkavat 1.4.2005, ja tuotantoon päästään helmikuussa 2006. Koneet ja laitteet on tilattu suomalaiselta Raute-konsernilta. Finnforest on hakenut laajennukselle Kauppa- ja teollisuusministeriöltä investointi- ja käynnistysavustusta.

Liitteet & linkit