FINNFOREST OYJ KÄYNNISTÄÄ YT-NEUVOTTELUT SOINLAHDEN SAHALLA

Finnforest Oyj on antanut 8.9.2005 esityksen YT-neuvottelujen aloittamiseksi konsernin Soinlahden sahalla. Neuvottelut koskevat tuotantolaitoksen kaikkia henkilöstöryhmiä. Tavoitteena on aikaansaada tulosparannus ja sopeuttaa toimintoja vaikeutuneeseen puumarkkinatilanteeseen. Soinlahden sahan toiminta on raskaasti tappiollista. YT-neuvotteluissa etsitään parhaita vaihtoehtoja kannattavuuden parantamiseksi. Finnforest–konsernin palveluksessa on Suomessa 2 600 henkilöä. Koko konsernin palveluksessa on 8 000 henkilöä. Soinlahden sahalla työskentelee 90 henkilöä. YT-neuvottelut käynnistyvät 15.9.2005. Tällä hetkellä arvioidaan työpaikkoja vähenevän Soinlahdessa enimmillään 35. Lisätietoja: Finnforest Oyj, Soinlahden saha, yksikönjohtaja Pertti Liikala GSM 050 598 7922, tuotantojohtaja Harri Haapaniemi GSM 0500 361 632

Liitteet & linkit