FMO TAPIOLA –TOIMITALON VIHKIÄISET 5.9.2005, klo 13.00

Euroopan modernein puurakenteinen toimitalo

FMO Tapiolan puutuotteet sitovat 2400 tonnia hiilidioksidia FMO Tapiolan suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen elinkaari- ja ekotehokkuusvaatimuksiin sekä toimistotilojen helppoon muunneltavuuteen. Se on pilottikohde Rakennusteollisuus RT ry:n rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmassa, jossa kehitetään ekotehokkuus- ja elinkaarimittaamiseen tarkoitettua PromisE-luokitusta. FMO Tapiolan ympäristömyönteiset ja tehokkaat elinkaariratkaisut ovat antaneet rakennukselle PromisE-luokituksessa erittäin hyvän arvosanan B. Puutuotteiden hiilinielu ja substituutiovaikutukset varastoivat ja korvaavat yli kolminkertaisen määrän hiilidioksidipäästöjä, kuin mitä rakennushankkeen rakennusmateriaalit aiheuttavat. FMO Tapiolan ero tavalliseen toimistotaloon verrattuna on myös siinä, että sen suunnittelussa on otettu ympäristöajattelu mukaan jokaisessa vaiheessa. Puutuoteperheen avulla on voitu lisäksi rakentaa työntekijöitä miellyttävä työympäristö. Arkkitehtuurikilpailun toteutus osoittaa puun kilpailukyvyn rakentamisessa Finnforest Oyj:n vuonna 2003 järjestämään pohjoismaiseen Modular Office –Arkkitehtuurikilpailuun ilmoittautui yhteensä 61 osallistujaa. Kilpailuun valittiin kuusi toimistoa Suomesta, yksi Ruotsista ja yksi Tanskasta. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton SAFAn kanssa. Palkintolau-takuntaan kuuluivat SAFAn lisäksi Espoon kaupungin ja Finnforestin edustajat. Finnforest Modular Office -arkkitehtuurikutsukilpailulla etsittiin korkeatasoista ja joustavaa puurakenteista toimitalosuunnitelmaa sekä puurakennekokonaisuuksia välipohjiin, lattia- ja kattojärjestelmiin, ulkoseiniin ja sisäseinäratkaisuihin. Samalla haluttiin yhdistää muita rakennusmateriaaleja puurakenteisiin teknisesti toimivaksi ja esteettiseksi kokonaisuudeksi. Keskeisiä arviointiperusteita olivat ratkaisujen arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ominaisuudet, kokonaistaloudellisuus, rakenteiden teollinen valmistettavuus sekä ekologisuus, jotka toteutuivat myös rakennusprojektissa. FMO Tapiolan puurunko ja julkisivu koostuvat esivalmistetuista, työmaalla asennetuista puutuoteosista, mikä vähensi merkittävästi työmaalla tehtävän työn määrää. Rakennus on jäykistetty kahdeksasta jäykistävästä teräsristikosta, betonihissikuilusta ja porrashuoneista. Julkisivuissa käytetään Finnforestin halkaistusta liimapuusta valmistettuja lamelleja sekä lämpöpuusäleikköjä ja rakennuksen välipohjissa kertopuisia kotelolaattoja. Sisätilojen huoneet toteutetaan käyttäjien toiveiden mukaisesti puurakenteisilla siirrettävillä väliseinillä tai maisemakonttoritilana. FMO Tapiola on elävä puusta rakentamisen koulu – Building Academy Toimitilassa on myös tilat Finnforestin Building Academylle, jossa koulutetaan ja kehitetään omaa henkilöstöä, asiakkaita sekä rakentamisen sidosryhmien osaajia. - FMO Tapiola kertoo vakuuttavalla tavalla puusta rakentamisen mahdollisuuksista ja high-tech –osaamisesta ja tuoteinnovaatioista. Rakennuksessa on yhdistetty puutuotteet, -järjestelmät ja valmiit elementit nopeasti ja kustannustehokkaasti. Onnistuminen on vaatinut uutta luovuutta ja joukkuepeliä, toteaa Finnforestin toimitusjohtaja Ari Martonen. Kiinteistö Oy FMO Tapiola Finnforest Modular Office –arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin 4.9.2003 Sydänpuu-niminen, Pekka Helinin, Helin & Co Arkkitehdit työryhmän suunnittelema työ. FMO Tapiolan rakentaminen alkoi kesäkuussa 2004 ja se valmistui heinäkuussa 2005. Rakennuttaja: Finnforest Oyj, vastaa myös puurakenteiden, puuosien sekä julkisivujen toimituksista. Pääsuunnittelija: Helin & Co Arkkitehdit, Pekka Helin Rakennesuunnittelija: Suunnittelu-Kortes Oy Pääurakoitsija: Peab Seicon Oy, vastuu sekä maa- ja betoniurakasta sekä varsinaisesta rakennusurakasta. Rakennuttajakonsultti: CM-Urakointi Oy Talotekniikan suunnittelu: Airix Oy Talotekniikkaurakat: Koja, Tekmann, Amplit ja Kone Rakennusaikataulu 10.6.2004 – 29.7.2005 Rakennuksen avainluvut: pinta-ala 13 300 m², tilavuus 50 000 m³, kokonaiskustannusarvio on 20 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Finnforest Oyj toimitusjohtaja Ari Martonen, GSM 050 2406, johtaja Lauri Palojärvi GSM 0500 507 44, ympäristöpäällikkö Sonja Martikainen GSM 050 598 9778, johtaja Esa Kosonen GSM 050 598 9562, viestintäjohtaja Eliisa Anttila GSM 050 5989769 Finnforest Oyj on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni. Liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Osana Metsäliitto-Yhtymän ydinliiketoimintaa Finnforest palvelee yli 20 maassa, ja sen palveluksessa on 8 000 työntekijää. Skandinavian toiminnoista vastaa norjalainen tytäryhtiö Moelven. Finnforest tarjoaa rakentamisen, kaupan ja jakelun sekä teollisuuden asiakkaille puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Lisätietoja: www.finnforest.com

Liitteet & linkit