PUUTUOTETEOLLISUUDEN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS ON MERKITTÄVÄ

Finnforest työllistää 8000 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 2500 ihmistä. Finnforest lasketaan isojen yritysten joukkoon. Mikä ihmeen logiikka tekee pienen ja keskisuuren yrityksen luomasta työpaikasta arvokkaamman ja yhteiskunnallisesti merkittävämmän. Tuoreimmat investoinnit tähän Hartolan Moduulirakentamisen tehtaaseen ja Punkaharjun Kertopuu-tuotannon toiseen vaiheeseen työllistävät Kertopuutuotannossa 130 ihmistä. Puunhankintaan ja alihankkijoiden luomiin työpaikkoihin syntyy noin sata työpaikkaa. Punkaharjun Kertopuu-tehtaan ensimmäinen investointi kolmisen vuotta sitten toi välittömästi 80 työpaikkaa ja välillisesti toiset sata. Punkaharjun Kertotehtaan toisen vaiheen rakennusaikainen työllistämisvaikutus on 150 henkilötyövuotta. Hartolan Moduulirakentamisen tuotannon kapasiteetti tulee kasvamaan asteittain noin 1 000 taloon vuodessa, ja työllistävä vaikutus vaiheittain 50:sta 150 henkilöön. Lisäksi se tulee työllistämään saman määrän alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden henkilöstöä. 300 uutta työpaikkaa ei liene vähän. Tuottajamuotoisessa, joukkueena pelaavassa aluerakentamisessa syntyy myös paljon välillisiä työpaikkoja. Aluerakentamisen ammattilainen on monipuolinen osaaja, tai monipuolista osaajista koostuva joukkue. Tuottajamuotoinen aluerakentaminen on vastaus kysyntään Rakentajat Suomessa uskovat kasvuun ja vakauteen. Pohjoismaissa tilanne näyttää jopa muuta Eurooppaa positiivisemmalta. Rakennuslupamenettely, kaavoituksen vaiheet ja kaavamuutokset yhteistyössä rakentamisen ammattilaisten kanssa kaipaavat erilaisia reseptejä. Uusia yhteistyömuotoja on pakko kokeilla, mutta se ei tarkoita kuntien luopumista aluerakentamisen ohjauskeinoista. Tehostamista tarvitaan. Ensin pitäisi luoda palvelut ja alueiden infrastruktuuri. Yhteistyö yksityisen sektorin kanssa ja esimerkiksi kumppanuusperiaate ovat mahdollisuus kehittää alueita ja niiden suunnittelussa tehtäviä valintoja. Puunjalostustuotteet toimivat hiilen varastoina ja metsät hiilen nieluina Puu on uusiutuva rakennusmateriaali. Suomen metsiä hoidetaan kestävästi; metsien vuotuinen kasvu ylittää hakkuumäärän. Suomi on uusimman amerikkalaistutkimuksen mukaan maailman ympäristöystävällisin maa. Suomen kestävä metsätalous siis tukee, eikä tahraa puutuoteteollisuuden kilpailukykyä. Rakennuksessa käytetty yksi kuutiometri voi vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,1 tonnia. Puutuotteiden käyttöä lisäämällä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää oleellisesti. Vielä merkittävämpi säästö syntyy välillisesti, jos puutuotteilla korvataan betonia, terästä, alumiinia, koska näiden valmistus kuluttaa huomattavasti enemmän fossiilista energiaa kuin puutuotteiden valmistus. Useiden elinkaarivertailujen mukaan puurakenteinen talo kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja aiheuttaa vähemmän negatiivisia ympäristöhaittoja kuin betoni-, tiili- tai teräsrakenteinen talo. Moduuli- ja pientalorakentaminen puusta on käytännöllinen ja helppo keino hillitä ilmastomuutoksen syventymistä, samalla kun luodaan uusi ihmisläheinen asuinrakentamisen toimintatapa. Lisätietoja: Finnforest Oyj, toimitusjohtaja Ari Martonen, puh. 050 24 06

Liitteet & linkit