YT-neuvottelut päättyivät Finnforest Oyj:n Suomen toiminnoissa

YT-neuvottelut päättyivät Finnforest Oyj:n Suomen toiminnoissa 256 työpaikkaa vähenee vuoden 2005 loppuun mennessä Finnforest Oyj:n kaikkia Suomen toimintoja ja henkilöstöryhmiä koskeneet 11.5.2004 käynnistyneet YT-neuvottelut päättyivät 22.6.2004. YT- neuvottelujen tavoitteena oli luoda edellytykset merkittävälle tulosparannukselle, eli varmistaa yhtiön toiminnan kannattavuus, kilpailukyky ja jatkuvuus. Näiden tavoitteiden ollessa etusijalla neuvotteluissa päädyttiin 256 henkilön vähennykseen aiemmin ilmoitetun maksimimäärän 400 sijaan. Vähennykset toteutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Vähennyksissä kaikkiaan 93 henkilöä siirtyy yhtiön ulkopuolelle eläkejärjestelyjen kautta vuosien 2004 ja 2005 aikana. Vuoden 2004 aikana työpaikkoja vähenee kokonaisuudessaan 180. Neuvottelujen tuloksena Espoon konsernijohdosta ja tukitoiminnoista irtisanotaan 21 henkilöä ja myös konsernijohtoryhmän kokoa supistetaan oleellisesti. Osa irtisanottavista siirtyy yhtiön ulkopuolelle eläkejärjestelyjen kautta vuosien 2004 ja 2005 aikana. Lisäksi yhdentoista määräaikaisessa työsuhteessa olevan toimihenkilön työsopimukset päättyvät, eikä niitä jatketa. Tämän lisäksi työtehtävien muuttuessa 21 toimihenkilöä siirtyy nykyisestä toimipaikastaan konsernitoiminnoista toisiin Finnforestin yksiköihin. YT-neuvottelujen alkaessa Espoossa työskenteli 89 henkilöä. Konsernijohdon ja - toimintojen uudelleenorganisointi jatkuu. Uuden toimintamallin mukainen organisaatio sekä uusi johtoryhmä aloittaa työnsä syyskuussa. Finnforestin vanerituotteiden myyntitoiminnot organisoidaan uudelleen. Vanerien vientimyynti Lahdessa tullaan nykyisessä muodossa lopettamaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Lahden YT-neuvotteluissa sovittiin, että neuvotteluja jatketaan. Kaikkiaan uudelleenjärjestelyjen piirissä on noin 15 henkilöä. Vientimyynti ja sen tuki tulevat jatkossa pääosin tapahtumaan Finnforestin maaorganisaatioissa ja tuotantolaitoksilla. Muissa Finnforestin maaorganisaatioissa on toteutettu aikaisemmin vastaavat tehostamistoimenpiteet. Finnforest-konsernin palveluksessa Suomessa on 2 600 henkilöä. Koko konsernin palveluksessa on 8 000 henkilöä. Lisätietoja: Ari Martonen, toimitusjohtaja, GSM 050 2406 Mika Paljakka, henkilöstöjohtaja, GSM 050 598 9533 Markko Ihamuotila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, GSM 050 598 7014 Finnforest on Euroopan suurin puutuoteteollisuuden konserni. Liikevaihto on yli 1,8 miljardia euroa ja henkilökuntaa on 8 000. Finnforest on Metsäliitto-Yhtymän ydinliiketoimintaa. Konsernin kaksi teollista liiketoimintaryhmää ovat saharyhmä Solid Wood sekä puutuoteteollisuusryhmä Engineered Wood. Myynti- ja jakeluverkosto - liiketoimintaryhmä palvelee yli 20 maassa. Skandinaviassa toimija on Moelven. Finnforest tarjoaa rakentamisen, teollisuuden sekä jakelun ja jälleenmyynnin asiakkaille puuhun perustuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Lisätietoa: www.finnforest.fi, www.finnforest.com. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/23/20040623BIT00430/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit