Suomalainen investointi ja oppimisteknologia kurovat Afrikan koulutuskuilua umpeen

Suomalainen kehitysrahoittaja Finnfund tekee 7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sijoituksen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa toimivaan Maarifa Education -koulutusyhtiöön. Maarifa Education tarjoaa keskihintaisia, laadukkaita koulutusohjelmia jotka vastaavat työmarkkinoiden tarpeisiin. Lääketieteen, liiketalouden, oikeustieteen, IT:n ja yhteiskuntatieteiden koulutukset täydentävät julkisten yliopistojen tarjontaa, jota on saatavilla ainoastaan kolmannekselle hakijoista.

Suomalainen oppimisteknologiayhtiö Claned toimittaa etäopiskelualustan Maarifan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Claned yhdistää oppimisteorioita tekoälyn algoritmiin, joka ymmärtää miten ihminen oppii. Tavoitteena on parantaa oppimistuloksia keräämällä tietoa oppimisesta ja analysoimalla sitä tieteellisesti todennettujen pedagogisten määritteiden mukaisesti. Sopimus Maarifa Educationin kanssa on samalla Clanedin ensiaskel Afrikan markkinoille.

Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari muistuttaa koulutuksen olevan yksi kehityspolitiikan painopistealueista. ”Kehittyvät maat erityisesti Afrikassa kärsivät vakavasta oppimisen kriisistä. Julkiset ja yksityiset tahot pystyvät yhdessä luomaan siihen ratkaisuja kaikenikäisille opiskelijoille”, sanoo Skinnari.

Saatavuutta ja laatua

Vaikka koulutuspaikkojen määrä onkin kaksinkertaistunut Sarahan eteläpuolisessa Afrikassa vuosituhannen vaihteen jälkeen, kolmannen asteen koulutukseen osallistuu keskimäärin ainoastaan 9% ikäluokasta.

”Tämä on Finnfundin ensimmäinen suora sijoitus koulutussektorille. Työmarkkinoiden tarpeisiin suunnitellun kolmannen asteen koulutuksen lisääminen nostaa työllistymisen mahdollisuutta ja kaventaa kuilua nuorten osaamisen ja työmarkkinoiden tarpeiden välillä”, sanoo Finnfundin rahoituspäällikkö Eero Pekkanen.

”Finnfundin sijoituksen avulla Maarifa pystyy jatkamaan koulutusohjelmien ja opiskelijapalveluiden kehittämistä sekä laajentamaan yliopistoverkostoaan myös muualle Afrikkaan”, sanoo Maarifa Educationin toimitusjohtaja Peter Kagunye. ”Maarifa pyrkii johtavaksi kolmannen asteen koulutuksen tarjoajaksi. Haluamme, että meidät tunnetaan laadukkaista, markkinoiden tarpeisiin vastaavista koulutuksista, joiden ansiosta opiskelijat menestyvät moderneilla työmarkkinoilla. Olemme sitoutuneet lisäämään mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen tarjoamalla stipendejä ja tuomalla laadukasta koulutusta myös maihin, joissa se on aikaisemmin ollut tarjolla vain harvoille.”

Maarifalla on tällä hetkellä kaksi yliopistoa: Cavendish University Ugandassa ja Cavendish University Sambiassa. Yhtiö on tehnyt näissä merkittäviä parannuksia sijoittamalla henkilökuntaan, kampusalueisiin, opiskelijapalveluihin ja akateemisten koulutusohjelmien laatuun. Maarifa on myös lisännyt koulutusohjelmien aloituspaikkojen määrää.

Parempia oppimistuloksia tekoälyn avulla

”Sopimus Maarifan kanssa avaa meille oven itäisen ja eteläisen Afrikan markkinoille”, kertoo Claned Groupin Business Development Director Mariam Shodeinde. ”Teknologiaamme hyödynnetään nyt kahdessa huomattavassa yliopistossa Ugandassa ja Sambiassa. Etäoppiminen on Afrikassa kasvussa ja sopii hyvin Clanedin opiskelijakeskeiseen oppimisalustaan. Olemme iloisia saadessamme tehdä yhteistyötä Maarifan kanssa, joka on edelläkävijä etäoppimisratkaisujen hyödyntämisessä.”

Lisätietoja:

Finnfund, rahoituspäällikkö Eero Pekkanen, eero.pekkanen(a)finnfund.fi, p. 040 158 9200

Maarifa Education, toimitusjohtaja Peter Kagunye, peter (a) maarifaeducation.com, p. +254 708 021 483

Claned, Business Development Director Mariam Shodeinde, Mariam (a) claned.com, p: 040 8010285

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 150-200 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta ja rahoitusalaa. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 800 miljoonaa euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 80 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

Yrityksestä

Finnfund on suomalainen kehitysrahoittaja ja ammattimainen vaikuttavuussijoittaja. Rakennamme kestävämpää maailmaa sijoittamalla vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehitysmaissa. Sijoitamme vuosittain 150-200 miljoonaa euroa 20-30 projektiin, painottaen uusiutuvaa energiaa, metsätaloutta, maataloutta ja rahoitusalaa. Yhteensä Finnfundin sijoitukset ja sijoituspäätökset ovat noin 800 miljoonaa euroa, puolet niistä Afrikassa. Yhtiöllä on noin 80 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa www.finnfund.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia