Forest Academy Finland käynnistyi: METSÄYHTEISTYÖ SUOMEN JA UNIONIIN LIITTYVIEN MAIDEN VÄLILLÄ TIIVISTYY

TIEDOTE LEHDISTÖLLE 3.12.2003 KLO 10:00 Forest Academy Finland käynnistyi: METSÄYHTEISTYÖ SUOMEN JA UNIONIIN LIITTYVIEN MAIDEN VÄLILLÄ TIIVISTYY "Liittyminen Euroopan unioniin haastaa metsätalouden nykyiset hallintojärjestelmät. Metsäsektorin sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia on parannettava ja kehitettävä osallistavia mekanismeja", Unkarin metsähallituksen pääjohtaja Peter Csóka linjasi Forest Academy Finland'in avajaisissa. Euroopan unionin metsävarat kasvavat ensi keväänä kymmenen uuden jäsenmaan myötä n. 21% ja puuvarat n. 35%. Laajentuminen on unioniin liittyville maille mahdollisuus sekä aluetalouden kehittämisessä että metsäteollisuuden kannalta. Unioniin liittyvät maat ovat tällä hetkellä huomattavia raakapuun viejiä, joten raaka-ainevarat mahdollistaisivat kasvavan metsäteollisuuden. Monissa unioniin liittyvissä maissa yksityistämisprosessi on edelleen käynnissä. Nykyisen EU-alueen metsistä 65 % on yksityisomistuksessa kun taas unioniin liittyvien maiden metsistä vain 40 % on yksityisomistuksessa. "Valtion metsähallinnon roolin uudistaminen on yksi metsäpolitiikan kehittämisen avainkysymyksiä samoin kuin yksityisten metsänomistajien aseman ja velvollisuuksien määrittely", Unkarin metsähallituksen pääjohtaja Peter Csóka kertoi tänään Forest Academy Finlandin avajaistilaisuudessa Helsingissä. "Euroopan Unionin laajentuminen vahvistaa metsäsektoria", ulkomaankauppaministeri Paula Lehtomäki sanoi Forest Academy Finlandin avajaispuheessaan tänään. "Laajentumisen suurin vaikutus metsäsektorille on kuitenkin välillinen. Unionin poliittiset ja hallinnolliset rakenteet on uudistettava. Näillä muutoksilla on myös vaikutusta siihen, mitä metsäpolitiikasta päätetään." Vaikka EU:lla ei virallisesti ole metsäpolitiikkaa, unioni kuitenkin vaikuttaa jäsenmaiden metsäasioihin. Vaikutus tulee maatalous-, ympäristö- ja aluepolitiikan sekä työllisyysennusteiden ja muun politiikan kautta. Erityisen merkittävä on ympäristöpolitiikka. "On tärkeää, että metsäsektori osallistuu asioiden koordinaatioon ja että se vaikuttaa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tässä me tarvitsemme hyvää yhteistyötä sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla", ministeri Lehtomäki rohkaisi osallistujia. "Metsäsektori tarvitsee omat selvät tavoitteet eikä niin että se on vain riippuvainen muiden politiikkojen osista", hän sanoi. Euroopan puutuoteteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksista kertoi puheenjohtaja Bo Borgström Euroopan puutuoteteollisuuden liitosta (CEI- Bois). Alan tavoitteena on, että puu on vuoteen 2010 mennessä sekä rakennus- että sisustusjärjestelmien johtava materiaali. Rakennussektori on puutuotteiden suurin loppukäyttäjä ja siellä on myös suurin kysynnän kasvupotentiaali. Nykyinen vuotuinen noin yhden prosentin kysynnän kasvu on kuitenkin riittämätön. Puutuotteiden kulutus henkeä kohti on läntisessä Euroopassa alle puolet Pohjois-Amerikan kulutuksesta, kun taas itäisen Euroopan maissa kulutus henkeä kohti on alle puolet läntisen Euroopan maiden kulutuksesta. Puun kilpailukykyä suhteessa muihin materiaaleihin voidaan Borgströmin mukaan tehokkaimmin parantaa kehittämällä puurakentamisen järjestelmäratkaisuja. "Tämä onnistuu vain puutuoteteollisuuden eri toimijoiden laajalla yhteistyöllä", hän korosti. Forest Academy Finland on uusi kohtaamispaikka Suomen ja unioniin liittyvien maiden keskeisille metsävaikuttajille. Sen tavoitteena on tukea metsäosaamisen ja kestävän metsätalouden kehittämistä kansainvälisten metsäsopimusten ja -prosessien hengessä. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttaa Suomen Metsäyhdistys. Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja, professori Heikki Juslin korosti tervetulopuheessaan yhteistyön merkitystä sekä metsäsektorin sisällä että metsäsektorin ja muun yhteiskunnan välillä. "Hyvin toimiva metsäsektori tukee koko yhteiskunnan hyvinvointia." Kansallisen yhteistyön lisäksi metsäsektori tarvitsee eurooppalaista yhteistyötä. "Euroopan unioni on sitoutunut kestävään metsätalouteen ja yhtenä keinona nähdään juuri kokemusten vaihto metsien merkityksestä yhteiskunnan sosio-ekonomisessa kehityksessä erityisesti uusissa EU- maissa." Forest Academy Finland voi Juslinin mielestä toimia omalta osaltaan tällaisena yhteistyön välineenä. Tänään alkaneelle kurssille osallistuu n. 25 keskeistä metsävaikuttajaa yhdeksästä EU:n laajenemismaasta sekä Suomesta. Osanottajat edustavat monipuolisesti kaikkien osallistujamaiden metsäsektoreita. Kurssin työskentelytapa mukailee vuodesta 1996 Suomessa toimineen Päättäjien Metsäakatemian toimintamallia. Avajaispäivän jälkeen kurssi suuntaa kaksipäiväiselle retkeilyosuudelle Joensuuhun 1) . Kurssilla keskustellaan etenkin metsäsektorin yhteiskuntasuhteista, yksityismetsätalouden kehittämisestä sekä puunkäytön edistämisestä. Paitsi että tiedon ja kokemusten vaihtaminen suomalaisten metsävaikuttajien kanssa voi tukea EU:n laajenemismaita metsäsektorin kehittämisessä, myös Suomen metsäelinkeino voi hankkeen kautta verkottua uusiin jäsenmaihin sekä luoda perustaa vahvistuvalle metsäyhteistyölle. Ensimmäiseltä kurssilta saatavien kokemusten perusteella suunnitellaan 3- 4 lisäkurssin sarja vuodelle 2004. LISÄTIETOJA - Forest Academy Finland, ohjausryhmän puheenjohtaja: Metsäneuvos Anders Portin, kansainvälisten metsäasioiden yksikkö, maa- ja metsätalousministeriö, anders.portin@mmm.fi, puh. 09-1605 2418) - Forest Academy Finland, koordinaattori: Johtaja Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Metsäyhdistys ry, eeva.hellstrom@smy.fi, puh. 050-3512412. Kurssin aikana Leena Hytönen, Suomen Metsäyhdistys, puh. 040-5733 033. Avajaisesitelmät ja avajaispuhujien taustatiedot on tulostettavissa verkko-osoitteesta www.forestacademy.fi Tiedotusvälineillä on mahdollisuus seurata kurssin toimintaa sekä haastatella kurssin osanottajia Joensuussa aamupäivällä 4.12. 2003 teemakokonaisuuden "Private Forestry in Focus" aikana. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00240/wkr0002.pdf