Metsätalouden kannatus on edelleen laajaa

Metsätalouden kannatus on edelleen laajaa Suomen Metsäyhdistyksen teettämässä uusimmassa Metsä ja puu -kyselyssä ei ole suuria muutoksia edelliseen, kaksi vuotta sitten tehtyyn kyselyyn verrattuna. Metsäsektorin hyväksyntä on edelleen kansalaisten keskuudessa tavattoman laajaa. 1990-luvun puolivälistä alkaen kansalaisten tiedontaso metsäasioista parantunut ja asenteet muuttuneet metsien talouskäyttöä ja metsäteollisuutta kohtaan myönteisempään suuntaan etenkin naisten, nuorten ja vihreiden kannattajien keskuudessa. Tiedon tasossa on silti edelleenkin puutteita. Esimerkiksi puolet suomalaisista, 49 prosenttia, arvelee valtion omistavan eniten metsää, kun todellisuudessa suurin metsänomistajaryhmä ovat yksityiset ihmiset ja perheet, jotka omistavat metsistä yli 60 prosenttia. En osaa sanoa - vastausten osuus on koko kyselyssä erittäin pieni. Lähes kaikilla suomalaisilla on siis vankka käsitys useimmista metsätalouteen liittyvistä seikoista. Liki kolme neljäsosaa vastaajista piti Suomen metsiensuojelua riittävänä. Taso oli sama kuin kaksi vuotta aikaisemmin. 16 prosenttia vastaajista arveli suojelualueiden määrän alle neljäksi prosentiksi, kun taas yli puolet arvioi määräksi yli kymmenen prosenttia. Todellisuudessa suojelualat ovat tarkastelutavasta riippuen vähäisemmät. Asuinseutujensa suojelumetsien määrää taas piti sopivana 64 prosenttia - liian paljon oli suojeltu kuuden ja liian vähän 23 prosentin mielestä. Asuinseutujensa metsien hoitoa piti hyvänä tai erittäin hyvänä 80 prosenttia vastaajista. Koko maan metsien osalta osuus oli suurempi, 87 prosenttia - ja esimerkiksi vihreiden kannattajien keskuudessa tyytyväisyys oli 90 prosentin tasolla. Erityisesti niiden osuus, jotka pitävät metsien hoitoa erittäin hyvänä on noussut kahden vuoden takaisesta. Myös luottamus metsäteollisuuteen hyvinvoinnin perustana tai ylläpitäjänä sekä sen kilpailukykyyn oli 90 prosentin tasolla. Eri tahojen luotettavuus metsänhoitotiedon jakajana pysyi suurin piirtein ennallaan: kärjessä olivat metsäammattilaiset ja metsäntutkijat. Kyselyn teki Taloustutkimus Oy loka-marraskuussa 2003. Metsäyhdistys on teettänyt vastaavia kyselyitä säännöllisesti ja samoin kysymyksin vuodesta 1993 alkaen. Kysely tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina 1002 henkilön otoksessa, joka edustaa 15-74-vuotiaita mannersuomalaisia. Saatujen tulosten vaihteluväli on korkeintaan 3,2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Kyselyn tarkempia tuloksia voi katsoa verkko-osoitteesta www.smy.fi, kohdasta Tiedotteet ja materiaalit. Kysely tehtiin Suomen Metsäsäätiön rahoituksella. Lisätietoja: Suomen Metsäyhdistys, toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, puh. 050 351 2410, juhani.karvonen@smy.fi ja viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, puh 050 351 2413, hannes.mantyranta@smy.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00490/wkr0002.pdf