EU:n vientiluottotyöryhmä kokoontui Finnverassa

Finnvera isännöi Euroopan Unionin vientiluottotyöryhmän epävirallista kokousta 5.–6.10.2006 Helsingissä. Kokoukseen osallistui liki 60 asiantuntijaa ministeriöistä ja vientitakuulaitoksista eri puolilta Eurooppaa.

EU:n vientiluottotyöryhmässä käsitellään vientiluottojen kansainväliseen säännöstöön liittyviä asioita. Säännöstö tähtää tasavertaisen kilpailuasetelman vahvistamiseen eri vientitakuulaitosten välillä. Finnveran vientitakuutoiminta pohjautuu pitkälti kansainväliseen säännöstöön.

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lappset Oy:stä kertoi kokousvieraille kasvavan suomalaisen pk-yrityksen menestystarinan. Kokouksessa valotettiin myös vientiluotto- ja takuujärjestelmän vaikutuksia yrityksiin ja Suomen kansantalouteen ja keskusteltiin vientitakuulaitosten tulevaisuudesta ja roolista muuttuvassa maailmassa.


Viennin rahoituksesta hyötyy koko yhteiskunta

Finnveran viennin rahoituksen vaikuttavuustutkimuksen esitteli Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin johtaja Jarna Heinonen. Keväällä julkaistu selvitys ja sen tulokset ovat kiinnostaneet kansainvälisesti, koska vastaavia tieteellisiä tutkimuksia ei juurikaan ole tehty muissa maissa.

Tutkimuksen mukaan Finnveran mukanaolo on edistänyt yritysten vientiä ja nopeuttanut kauppojen syntyä. Vaikutukset ovat kohdistuneet välillisesti myös alihankkijoiden ja muiden verkostojen kautta laajasti koko kansantalouteen. Finnvera Oyj:n vientitakuilla vuosina 1999–2004 rahoitetuissa vientikaupoissa on syntynyt noin 15 miljardin euron tuotanto- ja yli 100 000 henkilötyövuoden työllisyysvaikutukset Suomessa.

Heinosen mukaan Finnveran viennin rahoitustoiminnan merkitys korostuu korkean poliittisen riskin kohdemaissa, uusissa asiakassuhteissa sekä arvoltaan suurissa, pitkäkestoisissa hankkeissa. Hän totesi myös pk-yritysten hyötyneen yhteistyöstä Finnveran kanssa.

Viennin rahoituksen vaikuttavuuden mittaaminen auttaa ymmärtämään, että riskinotolla on vaikutus työllisyyteen ja tuotantoon Suomessa.


Vientitakuulaitosten on muututtava

Diana Smallridge, konsulttiyritys International Financial Consulting Ltd:n toimitusjohtaja, on tunnettu vientiluottolaitosten asiantuntija. Diana Smallridge nosti kokouksessa esille takuu- ja luottotoiminnan kohtalonkysymyksiä: Kuinka toimia itsekannattavasti kilpailematta yksityisten markkinoiden kanssa? Kuinka kilpailla nousevien markkinoiden kuten Brasilian, Kiinan, Intian ja Venäjän takuu- ja luottolaitoksien kanssa, kun näitä maita eivät koske OECD-maiden kesken sovitut kansainväliset säännöt?

Smallridge tunnisti kaksi tapaa suhtautua tulevaisuuden haasteisiin. Vientitakuulaitokset voivat jäädä valtion antaman tehtävän toteuttajiksi, jolloin niiden rooli pienenee samalla kun yksityisten markkinoiden riskinottokyky kasvaa. Vientitakuulaitokset voivat myös pyrkiä aktiivisesti kehittämään toimintaansa asiakas- ja markkinalähtöisempään suuntaan eli toimimaan eturintamassa riskiarvioinnissa ja hinnoittelussa. Tällöin laitokset luovat itse omia markkinoitaan.

Lisätiedot:
apulaisjohtaja Pekka Karkovirta, puh. 020 460 7270
asiantuntija Eeva-Maija Pietikäinen, puh. 020 460 7279

Liitteet & linkit