Fide Oy ja Suomen Vientiluotto Oy sulautuvat

Fide Oy ja Suomen Vientiluotto Oy sulautuvat Finnvera Oyj on päättänyt fuusioida viennin rahoituksen palveluita tarjoavat tytäryhtiönsä Fide Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n. Yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet fuusiosuunnitelman ja tarkoituksena on saada fuusio voimaan 31.12.2004. Jo ennen fuusiota yhtiöiden toimintoja yhdistetään. Suomen Vientiluotto Oy tuli Finnveran tytäryhtiöksi 5.5.2004. Fide Oy on jo aiemmin ollut Finnveran tytäryhtiö. Suomen Vientiluotto Oy pyrkii osaltaan varmistamaan kilpailukykyisen vienninrahoitusjärjestelmän yhdessä vientitakuita myöntävän Finnvera Oyj:n kanssa. Suomen Vientiluotto Oy ei kilpaile liikepankkien kanssa. Kilpailuneutraliteetti on myös Fiden ja Finnveran toimintaperiaate. Suomen Vientiluoton kanavoimat vientiluotot ovat kilpailukykyisiä ns. lähdeveromaissa, koska monet Suomen kanssa verosopimuksen tehneet maat eivät peri lähdeveroa näiden, Suomen julkisesti tukemien vientiluottojen korosta. Fide Oy:n ja vuoden 2005 alusta Suomen Vientiluotto Oy:n tarjoama korontasaus mahdollistaa kilpailukykyiset kiinteäkorkoiset OECD- ehtoiset vientiluotot. Finnveran tehtävänä puolestaan on taata vientiluottojen poliittisia ja kaupallisia riskejä vientitakuin. Osan riskeistä kantavat rahoituksessa mukana olevat koti- ja ulkomaiset liikepankit. Suomen Vientiluotto Oy ja sen toimitusjohtaja Matti Virtanen ovat sopineet 4.6.2004, että Virtanen eroaa toimitusjohtajan tehtävästä. Yhtiön vt. toimitusjohtajana 7.6.2004 lukien fuusion toteutumiseen asti toimii ekonomi, MBA Mikael Nordgren. Lisätiedot: liiketoimintajohtaja, Suomen Vientiluotto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj, puh. 020 460 7238 tai 0400 702 002 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/08/20040608BIT00330/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit