FINNVERA OY:JN HALLITUS JATKAA NYKYISESSÄ KOKOONPANOSSAAN

Finnvera Oyj:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 28.4.2005 hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö, ylijohtaja Kalle J. Korhosen (kauppa- ja teollisuusministeriö) ja varapuheenjohtajaksi hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajasen (valtiovarainministeriö). Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat hallitusneuvos Päivi Kerminen (työministeriö), erityisasiantuntija Tarmo Korpela (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), alivaltiosihteeri Pekka Lintu (ulkoasiainministeriö), toimitusjohtaja Martti Mäenpää (Teknologiateollisuus ry), johtaja Risto Suominen (Suomen Yrittäjät) ja apulaisjohtaja Matti Viialainen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry). Varajäseninä jatkavat hallitusneuvos Elise Pekkala (kauppa- ja teollisuusministeriö) ja finanssineuvos Kristina Sarjo (valtiovarainministeriö). Lisätiedot: toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

Liitteet & linkit