FINNVERA OYJ JÄRJESTELI OMISTUKSIAAN ALUEELLISISSA PÄÄOMASIJOITUSYHTIÖISSÄ

FINNVERA OYJ JäRJESTELI OMISTUKSIAAN ALUEELLISISSA PääOMASIJOITUSYHTIöISSä Kauppa- ja teollisuusministeriö päätti helmikuun alussa tarkistaa ministeriön alaisten erityisrahoitusyhtiöiden työnjakoa alueellisessa pääomasijoittamisessa. Tämän mukaisesti Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle keskitetään alueellisten määräaikaisten pääomasijoitusrahastojen pääomittaminen ja kehittäminen. Erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj ottaa valtion puolesta vastuun osakeyhtiömuotoisista alueellisista rahastoista. Finnvera Oyj perusti tätä tehtävää varten pääomasijoitusyhtiö Veraventure Oy:n, jonka tehtävänä on pääomittaa ja kehittää osakeyhtiömuotoisia alueellisia pääomasijoitusrahastoja. Veraventure Oy on Finnveran tytäryhtiö. Yhtiöön kootaan kaikki Finnvera Oyj:n omistukset alueellisissa pääomasijoitusyhtiöissä. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Finnvera Oyj:n kenttäjohtaja Veijo Ojala (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Seppo Arponen sekä apulaisjohtaja Juhani Sutinen. Huhtikuun alussa toimintansa aloittaneen yhtiön toimitusjohtajana on Leo Houtsonen. Kauppa- ja teollisuusministeriön linjausten mukaisesti Veraventure Oy osti huhtikuussa osuudet Sitralta kahdeksasta oy-muotoisesta alueellisesta rahastosta. Toukokuun alussa Finnvera Oyj myi Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle omistamansa osuuden (1/3) Start Fund of Kera Oy:stä sekä viime viikolla omistamansa osuudet ky-muotoisista rahastoista. Tehdyssä kaupassa Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle siirtyivät osuudet seuraavista rahastoista: Aboa Venture I Ky, Vakka- Suomen Pääomarahasto Ky, Ganal Venture Ky, Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky, Savon Kasvurahasto I Ky, Lahden Alueen Pääomarahasto Ky ja Karhu Pääomarahasto Ky. Finnveran omistamat Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat osuudet Karhu Pääomarahastossa eivät sisälly kauppaan. Samassa yhteydessä Veraventure Oy osti Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osuuden Etelä-Savon Pääomarahasto Ky:stä. Kyseinen rahasto on tarkoitus muuttaa osakeyhtiöksi. Finnvera Oyj:n hallitus päätti korottaa Veraventure Oy:n osakepääomaa järjestelyjen jälkeen noin 36,8 miljoonalla eurolla. Korotuksen yhteydessä Veraventure Oy:lle siirtyvät kaikki (10) Finnvera Oyj:n omistamat oy-muotoisten alueellisten rahastojen osuudet ja kolmen ky- muotoisen rahaston EAKR-osuudet. Lisäksi Veraventure Oy:lle siirtyy Finnvera Oyj:n omistama yhtiöosuus Etelä-Savon Pääomarahasto Ky:stä. Finnvera Oyj siirtää Veraventure Oy:lle myös EAKR-rahoituksen välittäjän roolinsa alueellisissa pääomasijoitusyhtiöissä. Veraventure Oy aloittaa sijoitustoimintansa alueellisiin osakeyhtiömuotoisiin rahastoihin välittömästi. Uusia alueellisia rahastohankkeita on vireillä eri puolilla Suomea. Lisätietoja: Kenttäjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 tai GSM 0400 672 401 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00110/wkr0002.pdf