FINNVERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.4.2005

Varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2004 ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä. Kun Finnveran tilikauden voitto huomioidaan, konsernin jakokelpoiset varat ovat 41.806.056,97 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 40.140.057,68 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vararahastoon päätettiin siirtää tilikauden voitto 39.299.118,05 euroa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 5.4. yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavaa: Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Kyösti Karjula ja toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja Esko Kurvinen. Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki (STTK), toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen (Suomen Yrittäjät), johtaja Pekka Pokela (EK) ja lakimies Pia Peltoniemi (Finnvera). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Peter Boström, toimitusjohtaja Markus Fogelholm (Suomen Pankkiyhdistys), kansanedustaja Susanna Haapoja, kansanedustaja Sinikka Hurskainen, toimitusjohtaja Markku von Hertzen (Suomen Ekonomiliitto - SEFE), kansanedustaja Jere Lahti, vastaava ekonomisti Ismo Luimula (SAK), kansanedustaja Iivo Polvi, kansanedustaja Eero Reijonen, johtaja Heikki Ropponen (Palvelutyönantajat) ja kansanedustaja Osmo Soininvaara. Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Niilekselä. Johtaja Markku Tapio kauppa- ja teollisuusministeriöstä esitti yhtiökokouksessa ministeriön kiitokset Finnveran henkilöstölle, johdolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtaja Markku Mäkiselle yhtiön hyväksi tehdystä työstä. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 Apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343

Liitteet & linkit