FINNVERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.4.2003

FINNVERA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.4.2003 Varsinainen yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.-31.12.2002 ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä. Kun Finnveran tilikauden voitto huomioidaan, konsernin jakokelpoiset varat ovat 25 536 577,01 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 22 839 176,09 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vararahastoon päätettiin siirtää tilikauden voitto 21 998 236,46 euroa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 7.4. yhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavaa: Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Seppo Kääriäinen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Esko Kurvinen. Uusia jäseniä hallintoneuvostossa ovat johtaja Erik Forsman (Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto), kansanedustaja Jere Lahti ja lakimies Tarja Mäntylä (Finnveran henkilöstön edustaja). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustaja Ulla Anttila, toimitusjohtaja Peter Boström, toimitusjohtaja Markus Fogelholm (Suomen Pankkiyhdistys), yksikön johtaja Pirjo Harjunen-Rosenholm (STTK), toimitusjohtaja Markku von Hertzen (Akava), toimitusjohtaja Timo Leppänen, vastaava ekonomisti Ismo Luimula (SAK), johtaja Heikki Ropponen (Palvelutyönantajat), pääluottamusmies, levyseppä Pertti Turtiainen, kunnallisneuvos Marja-Liisa Tykkyläinen, sosionomi Kari Urpilainen ja FM Anu Vehviläinen. Finnvera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Hannu Niilekselä. Lisätiedot Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 Apulaisjohtaja Juhani Sutinen, puh. 020 460 3343 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00690/wkr0002.doc