Finnvera paransi Venäjän maaluokitusta

Finnvera paransi Venäjän maaluokitusta Venäjän talouden tilan vahvistuminen heijastuu luokitusmuutoksena Finnvera on vahvistanut Venäjän uudeksi maaluokaksi 4/7, aikaisempi luokka oli 5/7. Luokitusparannus on seurausta Venäjän taloudellisen tilan, erityisesti maksutaseen, vahvistumisesta. Useista muista maista poiketen Venäjän talous kasvaa suhteellisen nopeasti myös tänä vuonna. Öljynviejämaan sekä budjetti että vaihtotase ovat ylijäämäisiä, myös valuuttavarannot ovat runsaat. Talouden tilan kohenemisesta huolimatta haasteena on yhä talouden monipuolistaminen, yleisen institutionaalisen kehikon rakentaminen markkinatalouden tarpeita vastaavaksi, lainsäädännön kehittäminen ja lakien toimeenpanon valvonta mm. liiketoimintaympäristön parantamiseksi. Talouden tehokkuus edellyttää erityisesti pankkisektorin toimintaan liittyvän lainsäädännön ja pankkien valvonnan kehittämistä. Vakaa pankkisektori mahdollistaa rahoitusylijäämien kanavoinnin investointitoimintaan. Finnveran tavoitteena on suomalaisen viennin ja investointien edistäminen Venäjälle myöntämällä vientitakuita. Finnvera voi Venäjälle suuntautuvissa hankkeissa harkita taattavaksi valtion maksuriskin ohella pankki- ja yritysriskejä. Maaluokka vaikuttaa mm. vientitakuista perittäviin takuumaksuihin. Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00160/wkr0002.pdf