FINNVERALLE TUNNUSTUS SUOMEN LAATUPALKINTO 2005 -KILPAILUSSA

Finnvera Oyj:lle on myönnetty Recognised for Excellence in Europe -tunnustus Suomen laatupalkinto 2005 -kilpailussa. Laatukeskus myöntää tunnustuksen kilpailijalle, joka saavuttaa kilpailussa vähintään 400 pisteen tason. Finnvera Oyj osallistui ensimmäistä kertaa Suomen laatupalkintokilpailuun ja saavutti suurten yritysten ja liiketoimintayksiköiden sarjassa 551–600 pisteen tason.

Kilpailun arviointiraportissa todetaan muun muassa, että Finnverassa tavoitteiden asetanta, toiminnan suunnittelu ja asioiden käytäntöön vienti on organisoitu ja toteutettu systemaattisesti hyödyntämällä strategia- ja vuosisuunnitteluprosessia sekä kattavia tuloskortti- ja kehityskeskustelukäytäntöjä. Jatkuvan parantamisen periaate on juurtunut Finnverassa käytännön toimintakulttuuriksi, jonka kehittämistä ja ylläpitämistä tukevat monipuoliset käytännön työkalut. Tämän lisäksi arvioitsijat totesivat yhtiön arvojen ohjaavan selkeästi toimintaa kaikilla organisaation tasoilla. Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa, että toimintaa kehitetään edelleen asiakaspalvelun parantamiseksi. Heikkilä viittaa palauteraporttiin, jossa asiakasnäkemyksien mittaustulokset osoittavat Finnveran toiminnan olevan sekä kotimaan rahoituksen että viennin rahoituksen osalta hyvää tai erittäin hyvää tasoa. Kehitys vuodesta 2001 lähtien on ollut positiivista. Finnvera Oyj on valtion erityisrahoitusyhtiö, joka parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnveran osakepääoma on 196,6 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma on 1 707 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n vastuukannasta 30.6.2005 luotto- ja takauskannan osuus oli noin 2,2 Mrd euroa sekä vienti- ja erityistakuut oli noin 4,8 Mrd euroa. Asiakkaita Finnveralla on 27 100, aluekonttoreita on 16 viidellätoista paikkakunnalla ja yhtiössä työskentelee 409 henkilöä. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 Laatupäällikkö Päivi Tuohilampi, puh. 020 460 7222

Liitteet & linkit