FINNVERAN ORGANISAATIO UUDISTUU 1.1.2005

Finnvera Oyj:stä helmikuussa 2004 tehdyn kansainvälisen evaluoinnin loppuraportissa oli suosituksia yhtiön organisaation uudistamiseksi. Tämän johdosta yhtiön hallintoneuvosto on 24.11.2004 kokouksessaan päättänyt organisaatiouudistuksesta, jolla tiivistetään Finnveran johto-organisaatiota ja virtaviivaistaan yhtiön toimintaa. Uusi organisaatio ja siihen liittyvät nimitykset astuvat liiketoimintayksiköiden osalta voimaan 1.1.2005. Tukiyksikköuudistus astuu voimaan siten, että nykyinen kehitysyksikkö jatkaa toimintaansa 1.7.2005 asti. Organisaatiorakenne Liiketoimintayksiköitä on uudistuksen jälkeen kaksi, kotimaan rahoituksen liiketoimintayksikkö ja viennin rahoituksen liiketoimintayksikkö. Kotimaan rahoituksen liiketoimintayksikkö vastaa kotimaan rahoitustoiminnasta ja tuotekehityksestä, aluekonttoreiden ohjauksesta, yritysten terveyttämisestä sekä EU- ja kansainvälistymisasioista. Rahoitusprosesseihin suoraan liittyvissä tehtävissä toimineet juristit sijoittuvat uudessa organisaatiossa asianomaisiin liiketoimintayksiköihin. Uudessa organisaatiossa tukitoimintoja keskitetään yhteen tukiyksikköön, joka käsittää talous- ja tietohallinnon, henkilöstö- ja hallintopalvelut sekä viestinnän. Kehitysyksikköön kuuluva markkinointi sijoittuu uudessa organisaatiossa kotimaan rahoituksen liiketoimintayksikköön. Toimitusjohtajalle suoraan raportoivia toimintoja ovat yrityssuunnittelu, sisäinen tarkastus, riskienhallinta ja varainhankinta. Toimitusjohtajalle raportoi myös lakiasiainjohtaja. Johdon nimitykset Yhtiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan seuraavat nimitykset: Viennin rahoituksen liiketoimintayksikön johtajana toimii varatoimitusjohtajaksi nimitetty Topi Vesteri. Kotimaan rahoituksen liiketoimintayksikön johtajana toimii varatoimitusjohtajaksi nimitetty Veijo Ojala. Tukiyksikön johtajana toimii varatoimitusjohtajaksi nimitetty Aarno Järvinen. Liiketoimintajohtaja Seppo Arponen ottaa vastuulleen yrityssuunnittelun sekä pääomasijoittamiseen liittyvät toiminnot raportoiden niistä suoraan toimitusjohtajalle. Lakiasianjohtajana jatkaa Marja Karimeri ja rahoitusjohtajana Hannu Lipponen. Kehitysjohtaja Esko Elo hoitaa kehitysjohtajan tehtäviä 1.7.2005 asti. Lisätiedot: toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 tai 040 706 7321 Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vientitakuin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency - ECA), jonka takuusitoumuksista vastaa Suomen valtio.

Liitteet & linkit