Finnveran toimitusjohtaja Markku Mäkinen: EVALUOINTI AUTTAA FINNVERAA KEHITTÄMÄÄN TOIMINTAANSA EDELLEEN

Finnveran toimitusjohtaja Markku Mäkinen: EVALUOINTI AUTTAA FINNVERAA KEHITTÄMÄÄN TOIMINTAANSA EDELLEEN Finnverasta tehty kansainvälinen evaluointi on osa yhtiön omistajan, kauppa- ja teollisuusministeriön ohjausjärjestelmiä ja omistajapolitiikkaa. Yhtiö, joka syntyi Kera Oyj:n ja Valtiontakuukeskuksen fuusiosta, on nyt toiminut viisi vuotta. Toiminta on vakiintunut, joten edellytykset Finnveran toiminnan laajaan ja kattavaan arviointiin ovat olemassa. Arvioinnin voidaan katsoa olevan osa 1990-luvun lopulla aloitettua valtion erityisrahoitustoiminnan kokonaisuudistusta. Vastaava arviointi tehtiin vuosi sitten valtion omistamien pääomasijoittajien toiminnasta. Finnveran toimitusjohtajan Markku Mäkisen mukaan evaluointi täytti hyvin sille asetetut odotukset. Se on asiantuntevasti laadittu ja kattaa varsin hyvin Finnveran toiminnan kaikki osa-alueet. "Myös ajoitus on mitä parhain, sillä Finnverassa on parhaillaan alkamassa pitkän aikavälin suunnittelu, jossa Finnveran visio ja strategia pyritään määrittelemään vuoteen 2010. Lisäksi evaluointi nivoutuu hyvin yhtiön johtamis- ja suunnittelujärjestelmiin. Esimerkkinä voisin mainita laatujärjestelmän, joka on ollut Finnverassa käytössä yhtiön perustamisesta lähtien." Finnvera ei tässä vaiheessa ota kantaa evaluointiraportissa esitettyihin johtopäätöksiin ja kehittämisehdotuksiin. Joiltakin osin niiden toteuttaminen edellyttää Finnveraa koskevan lainsäädännön uudistamista tai yhtiön omistajan päätöksiä. Osa suosituksista on sellaisia, että yhtiö voisi ne myös omina päätöksinään toteuttaa. Lähtökohtana kuitenkin on, että raporttia tarkastellaan kokonaisuutena ja jatkotoimenpiteistä sopivat yhdessä omistaja, kauppa- ja teollisuusministeriö ja Finnvera. "Kaikkiaan raportti osoittaa, että markkinoita täydentävänä erityisrahoittajana Finnvera on viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana pystynyt täyttämään sille asetetut odotukset sekä uuden yritystoiminnan ja pk-yritysten toiminnan että yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistäjänä ja valtion aluepoliittisten tavoitteiden toteuttajana. Evaluoinnista saamme varmasti uusia näkökulmia toimintamme kehittämiseen tulevaisuudessa", Markku Mäkinen summaa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321. Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vientitakuin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit Agency - ECA), jonka takuusitoumuksista vastaa Suomen valtio. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/13/20040213BIT00440/wkr0002.pdf