FINNVERAN VIENTITAKUUTOIMINNALLE UUSI YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

FINNVERAN VIENTITAKUUTOIMINNALLE UUSI YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Finnvera Oyj:n vientitakuutoiminnassa otettiin käyttöön uusi ympäristöpolitiikka 19.5.2004 alkaen. Politiikka perustuu OECD:n neuvoston 18.12.2003 hyväksymään uuteen ympäristösuositukseen, joka korvaa myös Finnverassa käytössä olleet vientitakuulaitosten aiemmat yhteiset OECD:ssä neuvotellut toimintatavat ympäristöasioissa. Vientitakuuhakemukset, jotka ovat luoton takaisinmaksuajaltaan kaksi vuotta tai yli, seulotaan ympäristöluokittelua varten. Takuuhakemuksiin liittyvien pääomatavaravienti- ja investointihankkeiden potentiaalisten ympäristövaikutusten perusteella hakemukset luokitellaan ympäristöluokkiin A, B tai C. Luokan A-hankkeilla voi olla merkittäviä ja B-hankkeilla kohtalaisia ympäristövaikutuksia. C-hankkeilla ei ole potentiaalisia ympäristövaikutuksia tai ne ovat vähäisiä. Ympäristöluokka määrää Finnveran ympäristöarvioinnin laajuuden. Finnveran päätös edellyttää erillistä ympäristöarviota hankkeen ympäristövaikutuksista, jos hanke kuuluu luokkaan A tai B. Finnveran ympäristöpolitiikan keskeisimmät muutokset ovat: * A-luokan hankkeissa takuun myöntämisen edellytyksenä on, että siihen liittyvän hankkeen ympäristötietoja julkaistaan 30 päivää ennen kuin Finnvera osaltaan solmii takuusopimuksen. * A-luokan hankkeista tulee olla tehtynä ympäristövaikutusten arviointiselvitys eli YVA. * A- ja B-luokan hankkeiden ympäristösuorituskykyä verrataan sekä kohdemaan kansalliseen että johonkin asianmukaiseen kansainväliseen ympäristöstandardiin. Kyseeseen tulevat mm. Maailmanpankki-ryhmän tekniset standardit. Hankkeen tulee täyttää kohdemaan kansalliset ympäristönormit. Jos valittu kansainvälinen ympäristöstandardi on kohdemaan lainsäädäntöä tiukempi, tulee hankkeen täyttää myös tämä. * Arvioitaviin ympäristövaikutuksiin kuuluvat myös seuraavat sosiaaliset näkökohdat: väestön pakkomuutto, alkuperäiskansojen asema ja kulttuuriomaisuus. Uusi ympäristöpolitiikka koskee takuuhakemuksia, jotka saapuvat Finnveraan 19.5.2004 jälkeen. Ympäristösuositusta tarkastellaan seuraavan kerran OECD:ssä vuoden 2006 loppuun mennessä. Finnvera seuraa kehitystä OECD:ssä sekä osallistuu aktiivisesti vientitakuulaitosten välisiin neuvotteluihin yhteisistä lähestymistavoista ympäristöasioissa. Finnveran vientitakuutoiminnan ympäristöpolitiikkaa noudatetaan myös sen tytäryhtiöissä Suomen Vientiluotto Oy:ssä ja Fide Oy:ssä. Lisätiedot: Liiketoimintajohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 Ympäristöasiantuntija Vesa Oksanen, puh. 020 460 7348 Ympäristöasiantuntija Virve Tulenheimo, puh. 020 460 7367 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/21/20040521BIT00140/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit