Valtiolta lisäpanostusta Finnveralle mahdollisuuksiin rahoittaa aloittavia yrityksiä ja kasvuyrityksiä

Valtioneuvosto päätti 16.12.2004 jatkaa pk-yrityksille välitettävän alue- ja elinkeinopoliittisen korkotuen maksamista sekä luotto- ja takaustappioiden osittaista korvaamista Finnvera Oyj:lle. Valtion sitoumus uudistettiin vuoden 2006 loppuun asti, jolloin päättyy myös EU:n nykyinen rakennerahasto-ohjelma. Sitoumuksen merkittävin muutos on valtion tappiokorvausten korottaminen aloittavien yritysten ja kasvuyritysten osalta. Finnvera voi ottaa merkittävästi suurempaa riskiä näiden yritysten rahoituksessa ja edistää aloittavien innovaatioyritysten syntyä ja kasvua valtion elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Valtion korkotuki ja osittainen tappiokorvaus ovat Finnveran rahoituksen tukimuodot, joilla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Valtion vuoden 2005 talousarvioesityksessä on esitetty korkotukiin 17,3 miljoonaa euroa sekä luotto- ja takaustappiokorvauksiin 22,2 miljoonaa euroa. Näillä tukimuodoilla voidaan myöntää ensi vuonna lainoja ja takauksia pk-yrityksille noin 760 miljoonaa euroa. Finnveran tavoitteena on rahoittaa ensi vuonna noin 3 000 aloittavaa yritystä ja noin 1 000 kasvuyritystä. Uusia työpaikkoja rahoitettavissa hankkeissa arvioidaan syntyvän yli 10 000. Lisätiedot: toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7321 kenttäjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 tai 0400 672 401

Liitteet & linkit