VENÄJÄ MAKSAA SUOMELLE VELKOJAAN ENNENAIKAISESTI 164 MILJOONAA EUROA

Pariisin klubissa on tänään sovittu, että Venäjä maksaa velkojaan ennenaikaisesti takaisin yhteensä lähes 12 miljardilla eurolla. Suomen osuus Venäjän vakautetuista veloista on 431 miljoonaa euroa ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta 164 miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin ennenaikainen takaisinmaksutarjous Pariisin klubin historiassa.

Venäjän velat Pariisin klubille ovat yhteensä 31 miljardia euroa. Suurimmat velkojat (prosenttiosuus kokonaisvelasta) ovat Saksa (46 %), Italia (13 %), Ranska (8 %), Itävalta (7 %), USA ja Japani, molemmat 5 prosentin osuudellaan. Suomen saatavat ovat 431 miljoonaa euroa. Velkojamaiden saaman maksun suuruus määräytyy suhteessa niiden saataviin Venäjältä, jolloin Suomen osuus takaisinmaksusta on 164 miljoonaa euroa edellyttäen, että kaikki velkojamaat käyttävät oikeuttaan takaisinmaksuun. Velkojen takaisinmaksu perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen: jos velkojamaa haluaa, se voi saada maksun ennenaikaisesti. Jos kaikki velkojamaat eivät käytä oikeuttaan takaisinmaksuun, Suomen osuus saattaa vielä jonkin verran nousta. Takaisinmaksu tapahtuu kesä-, heinä- tai elokuussa 2005. Velkojamaiden on päätettävä osallistumisestaan takaisinmaksujärjestelyyn 1.6. mennessä. Finnveran hallitus päättää asiasta ennen kesäkuun alkua. Suomen osuus Venäjän saatavista ohjautuu Valtiontakuurahastoon. Rahasto vastaa viime kädessä mahdollisista sekä Finnveran nykyisistä että sen edeltäjäorganisaatioiden, Valtiontakuukeskuksen, Vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen ennen vuotta 1999 syntyneistä sitoumuksista aiheutuneista suurista takuukorvauksista. Alkuperäisen vakautussuunnitelman mukaan Venäjän olisi pitänyt maksaa velkansa vuoteen 2020 mennessä. Venäjä teki tarjouksensa velkojensa ennenaikaisesta takaisinmaksusta kuuden vuoden kuluttua viimeisestä Pariisin klubissa vuonna 1999 tehdystä vakautussopimuksesta. Sopimuksen mukaan Venäjä maksaa velkansa nimellisarvoisina. Pariisin klubi on julkisten velkojien yhteisö, jossa keskustellaan maksuvaikeuksiin joutuneiden maiden julkisen velanhoidon ongelmista ja tehdään tarvittaessa päätökset velkojen vakauttamisesta. Finnvera toimii Suomen edustajana Pariisin klubissa yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7231 Lakiasiainjohtaja Marja Karimeri, puh. 020 460 7200 Korvauspäällikkö Aulikki Sundström, puh.020 460 7265. Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää rahoitusmarkkinoita ja monipuolistaa suomalaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin.

Liitteet & linkit