Audio Ridersin teknologialla uusia hyvinvointituotteita Japanin markkinoille

Audio Riders Oy ja japanilainen Kohshin Rubber Co Sendaista ovat allekirjoittaneet torstaina 8.9. yhteistyösopimuksen Carerider-teknologian lokalisoinnista ja jatkokehittämisestä Japanin hyvinvointimarkkinoille. Audio Riders kuuluu 11 suomalaisfirman ja Finpron muodostamaan Finnish Wellbeing Center Oy:öön, joka on menestyksekkäästi kehittänyt ja toteuttanut suomalaista vanhusten palvelutalokonseptia mm. Japanin Sendaissa. Projekti on käynnistynyt myös Aganossa.

Audio Ridersin langattomat Carerider- anturit tuoleissa ja sängyissä ovat uusi, innovatiivinen työväline ikääntyvien hyvinvoinnin seurantaan ja avun ohjaukseen. Asiakkaan avun tarve välitetään vuoteesta tai tuolista tekstein, kuvasymbolein tai ääniviesteillä. Tuote kykenee tunnistamaan riskitilanteita ja ohjaamaan apua ennakoivasti. Audio Ridersin ja Kohshin Rubberin yhteistyöhanke koskee tuotekehitystä ja markkinatutkimusta. Tavoitteena on tarjota Japanin markkinoille uusia tuote- ja palvelukonsepteja, joita Audio Ridersin kehittämällä tekniikalla voidaan toteuttaa. Hanke on jatkoa suomalaisten hyvinvointiyritysten Sendain yhteishankkeelle, jonka koordinointivastuu oli Finprolla. Sen aikana on jo toteutettu ikääntyneiden hyvinvointikeskus ja tutkimuskeskus, joka palkittiin Japanissa vuoden 2005 parhaana toimistorakennuksena.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit