FINCHI – UUDEN LUOVAN TOIMINTATAVAN MALLINTAMINEN

FinChi on ylijohtaja Anne Brunilan globalisaatiotyöryhmän ’Suomi maailmantaloudessa’ – raportin ensimmäisiä konkreettisesti toteutettuja suosituksia. Mikäli hanke vastaa odotuksia, toimintamallia voidaan laajentaa innovaatiokeskusten verkostoksi tärkeiksi koetuille alueille. Seuraavina kohteina valmistellaan Pietaria ja Kaliforniaa. Yhteistyöverkostojen luominen kasvaville markkinoille on keskeinen osa Suomen innovaatioympäristön kansainvälistymistä.

FinChi (Finland - China Innovation Center) on julkisin varoin perustettu, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii Shanghaissa Zhangjiangin teknologiapuistossa. FinChin perustajia ovat KTM, Tekes ja Finpro. Innovaatiokeskus verkottaa suomalaisia ja kiinalaisia yrityksiä ja yhteisöjä tarjoamalla kontakteja tutkimus- ja kehitystoiminnan huippuosaajiin, yrityksiin ja paikallisiin viranomaisiin. Innovaatiokeskuksen tavoitteena on tunnistaa globaalin toimintaympäristön ja erityisesti Kiinan heikkoja signaaleja ja reagoida ajoissa uusien toimintatapojen ja teknologioiden kehittämiseksi. Lisäksi FinChi tarjoaa valmiit toimistotilat palveluineen suomalaisille kasvuyrityksille sijoittua helposti ja kustannustehokkaasti Kiinaan. FinChin tiloihin ovat sijoittuneet myös Finpro, Tekes ja joukko alueellisia kehitysorganisaatioita, joiden asiantuntijapalvelut auttavat liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä nopeuttavat toiminnan aloittamista ja madaltavat uuden markkinaympäristön liiketoimintariskejä. FinChin toiminta on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti ja mukana olevat yritykset ovat tyytyväisiä kokemuksiinsa. FinChissä käynnistetään Suomen ja Kiinan metsäteollisuuden yhteistyötä edistävä, toimitusjohtajille suunnattu seminaari lokakuussa 2005. Lisäksi FinChi tarjoaa kansainvälistyville kiinalaisille sijoittajille, yrityksille ja tutkijoille väylän suomalaisille ja pohjoismaisille markkinoille. FinChi toimii tiiviissä yhteistyössä Invest in Finlandin kanssa. Suomalaisia kasvuyrityksiä on FinChissä tällä hetkellä 9 ja muita organisaatioita 7 (esim. Finpro, Tekes, Nokia Ventures Organisation, Blue Run Ventures, Sulake, Idean Research, Lappset, AEL, Jykes, VTT ja Lakes.) FinChin toimitiloja varataan hyvää vauhtia ja tilojen ennustetaan täyttyvän suomalaisista toimijoista syksyn kuluessa. FinChi-innovaatiokeskus käynnisti toimintansa Shanghaissa toukokuussa 2005. Ensimmäiset yritykset ja organisaatiot muuttivat sisään heti tilojen valmistuttua. Pääministeri Matti Vanhanen vihkii tilat käyttöön 12. syyskuuta 2005.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit