FINPRO JA INVEST IN SWEDEN AGENCY OVAT ALLEKIRJOITTANEET YHTEISTYÖSOPIMUKSEN

Finpro ry ja Ruotsin Invest in Sweden Agency ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä Ruotsin markkinoilla. Finpro on konsulttiyhtiö, joka edistää suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Invest in Sweden Agency puolestaan on ruotsalainen ulkoministeriön alainen organisaatio, joka edistää ulkomaisten yritysten sijoittumista Ruotsiin.

Sopimuksen tarkoituksena on antaa suomalaisille yrityksille lisäarvopalveluja kustannustehokkaasti ja kattavasti käyttäen täysipainoisesti hyväksi Invest in Sweden (ISA) -organisaation paikallista toimialaosaamista. Invest in Sweden Agency täydentää Finpron yrityksille tarjoamaa palvelua jo aiemmin Ruotsissa toimivien yhteistyökumppaneiden lisäksi. Yritykset voivat Finpron välityksellä hyödyntää kaikki tarjolla olevat konsulttipalvelut, sillä varsinkin laajempia kokonaisuuksia käsittelevissä toimeksiannoissa Finpro pystyy yhteistyökumppaniensa kanssa tarjoamaan parasta saatavilla olevaa toimialaosaamista ja tietopohjaa Ruotsin markkinoilla. Tämä yhteistyösopimus vahvistaa entisestään Finpron näkyvää roolia Ruotsin markkinoilla. Samanaikaisesti Finpro toimii linkkinä ruotsalaisille ja muille pohjoismaisille yrityksille, jotka ovat hakeutumassa investoijana Suomen markkinoille. Finpro ja Invest in Sweden Agency tulevat toimimaan Ruotsissa kiinteinä yhteistyöpartnereina. Pohjoismaissa kansainvälistymisen päävastuullisena konsulttina jatkaa edelleen Finpron Pohjois Euroopan alueorganisaatio. Yhteistyöstä vastaavat johtaja Hannu Thorén Invest in Sweden Agencyssä ja johtaja Jorma von Hertzen Finprossa.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit