KANADALAISET BIOYRITYKSET ETSIVÄT YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA SUOMESTA

– Molekyylibiologia mullistaa 5-10 vuoden kuluessa hyvinvointialan, elintarviketeollisuuden ja monen muunkin alan näkymät, totesi Kanadan suurimman genomiikkaa (= eliön geenien rakenteen selvittäminen) ja proteomiikkaa (=proteiinien rakennetta tutkiva menetelmä, joka käyttää tietotekniikkaa hyväksi) rahoittavan Genome Canadan pääjohtaja Martin Godbout. Edustava joukko Kanadan ja Suomen bioteknologiayritysten ja organisaatioiden edustajia, yli kuusikymmentä henkeä, osallistui Helsingissä Finpron, TEKESin ja Kanadan suurlähetystön järjestämään bioteknologiaseminaariin 28.4.2005. Seminaarissa käytiin lävitse genomiikan ja proteomiikan tutkimusta sekä diagnostiikan ja lääketeollisuuden sovelluksia Suomessa ja Kanadassa. Yritykset etsivät samalla yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Tutkimus, yritykset ja yhteiskunta Genome Canada sijoittaa sekä varhaisen vaiheen yrityksiin, että tutkimukseen. Genome Canadan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan auttaa tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja yhteiskunnallisia tahoja kehittämään soveltavaa tutkimusta ja teknologian siirtoa siten, että pitkäjänteisestä molekyylibiologiasta saadaan kehitetyksi taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. Genome Canada on sijoittanut hankkeisiin ja aloittaviin yrityksiin yli miljardi Kanadan dollaria, joista 386 miljoonaa omarahoitusta, 190 miljoonaa provinssien rahoitusta ja 469 miljoonaa partnerirahoitusta. Genome Canada on yhteistyössä useiden maiden kanssa kehittämässä kansantaloudellisesti merkittäviä ratkaisuja, joihin kukaan ei yksin pystyisi. – Pidämme erittäin tärkeinä eri maista koottavia, toisiaan täydentäviä tutkijaryhmiä, mutta myös sitä että tutkimus tuo kaupallisia sovelluksia muutaman vuoden kuluessa, Martin Godbout totesi. Godbout jatkaa matkaansa Helsingistä Tallinnaan. – Suomi ja Kanada tiivistävät yhteistyötään biotekniikan alalla erityisesti kolmella sektorilla: tieteen ja tutkimuksen, yritysten sekä hallitusten tasolla, totesi suurlähettiläs Adele Dion avauspuheessaan. Finpron Kanadan vientikeskuksessa toimiva vanhempi konsultti Sharon Vegh oli järjestämässä jo vuosi sitten tammikuussa 2004 suomalaisten ja kanadalaisten tutkimuslaitosten ja yritysten verkottumistilaisuuksia Montrealissa ja Ottawassa ja hän on työskennellyt tiiviisti sekä suomalaisten että kanadalaisten bioteknologiayritysten kanssa. – Tavoitteenamme on verkottaa yrityksiä ja tutkijoita keskenään sekä nopeuttaa tuotekehitystä ja yritysten kansainvälistymistä, Sharon Vegh tiivistää. Perustajapopulaatiot geeni- ja proteiinitutkimuksen kohteena Kanada on monesta syystä mielenkiintoinen kumppani suomalaisille tutkijoille ja bioyrityksille. Kanadan valtio panostaa kansallisesti merkittävästi bioalan kehittämiseen. Molemmissa maissa biolääketieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja kummankin maan omaleimaisten perustajapopulaatioiden ansiosta mailla on käytössään erinomaista materiaalia geneettisiä tutkimuksia varten. Yhteisiä kiinnostuksen kohteita ovat myös mikro- ja nanotekniikat, joita voidaan soveltaa tulevaisuuden diagnostisissa järjestelmissä. – Haasteellinen tehtävämme on soveltaa uusia keksintöjä terveydenhuollon alalle, kertoo johtaja Francois Rousseu Genetiikan instituutista, joka on yksi Kanadan suurimpia terveysalan tutkimuslaitoksia. Kanadan ranskankielisen maakunnan Quebecin väestö pohjautuu 450 vuotta sitten Ranskasta tulleeseen 7000 hengen populaatioon, joka nyttemmin on kasvanut 7 miljoonaan henkeen. Näistä ihmisistä on tarkat tiedot väestörekistereissä samoin kuin Suomessakin kantaväestöstä. – Meilläkin on tiettyjä tyypillisiä geeniperäisiä kansantauteja, joita ei esiinny muilla samassa määrin, Francois Rousseau kertoo. Yousef Haj-Ahmad edustaa kanadalaista, Niagaran putousten lähettyvillä sijaitsevaa pk-yritystä. Kysymykseen, kannattaako pienyrittäjän tulla Suomeen asti verkottumaan, hän vastasi iloisesti: – Totta kai kannattaa. Suomi on erittäin vientiorientoitunut maa ja kansainvälisesti tunnettu tasokkaasta geeniteknologian osaamisestaan. Yrityksemme on erikoistunut genomiikassa ja proteomiikassa käytettäviin innovatiivisiin diagnostiikkatuotteisiin. Toimimme maailmanlaajuisesti ja haemme kumppanuutta suomalaisten yritysten kanssa.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit