KANSAINVÄLISTYMISKLINIKKA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KASVUYRITYSTEN TUEKSI

Yhteistyö Technopoliksen ja Finpron välillä laajenee Oulun lisäksi myös pääkaupunkiseudulle. Organisaatiot panostavat yhdessä erityisesti kasvuhakuisten teknologiayritysten innovaatioiden kaupallistamiseen, kasvuun ja kansainvälistämiseen.Uusi kansainvälistymisklinikka avaa yrityksille Finpron kansainvälistymispalvelut. Klinikkapalvelussa yrityksen kansainvälistymistilanteesta tehdään nopea ja tehokas arvio, sekä kartoitetaan yrityksen tilanteeseen sopivia toimenpiteitä ammattilasten toimesta. Palvelun ensisijaisena kohteena ovat Vantaan alueella ja teknologiakeskuksissa toimivat kasvuhakuiset yritykset. Klinikkapalvelu on osallistuville yrityksille maksutonta.

Finpro ja Technopolis käynnistivät puolitoista vuotta sitten Oulussa kasvuyrityksille yhteisen palvelun, jonka kokemukset ovat olleet myönteisiä. ”Oulun hyvistä kokemuksista innostuneina siirrymme yrityksille suunnattuun ohjelmalliseen yhteistyöhön”, kertoo Technopoliksen toimitusjohtaja Pertti Huuskonen. Technopoliksella on keskeinen rooli alueen innovatiivisten kasvuyritysten kehittämisessä ja se tuo yhteistyöhön osaamiskeskusohjelmiensa palvelut. Finpron toimitusjohtajan Tapani Kaskealan mukaan Finpro puolestaan tarjoaa koko maailmanlaajuisen vientikeskusverkostonsa liiketoimintaosaamisen sekä markkinatuntemuksen. ”Kansainvälistymisklinikka-palvelulla tuemme osaltamme yritysten kasvua sekä lisäämme alueen teknologiayritysten markkinaosaamista ja kilpailukykyä.”

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit