Nimitys Finprossa: ILPO SARIKKA FINPRON KIINAN-VIENTIKESKUSTEN ALUEJOHTAJAKSI

Ilpo Sarikka (42) on nimitetty 4.4.2005 alkaen Finpron Kiinan toimintojen aluejohtajaksi asemapaikkanaan Beijing. Finprolla on myös vientikeskukset myös Shanghaissa, Guangzhoussa ja Hongkongissa.

Vahvaa kokemusta tuotantoyksiköiden käyntiinajosta Kiinassa Sarikalla on vankkaa kokemusta tuotantoyksiköiden johtamisesta Kiinassa ja muuallakin Kaukoidässä, sillä hän toimi viimeksi kansainvälisen ympäristötekniikkaa ja valimoteollisuuden prosessikoneita valmistavan DISA:n Kiinan yksikön toimitusjohtajana. Hänelle ovat tulleet erityisen tutuiksi kiinalaiset yrityspuistot ja neuvottelut yritysten sijoittumisesta niihin. – Teollisuuspuistoja nousee Kiinaan kasvavalla tahdilla. Yrityspuistojen taso ja tarjonta vaihtelee suurestikin länsimaisten yritysten näkökulmasta. Yleisesti ottaen mitä kauemmaksi maaseudulle mennään, sitä edullisemmiksi ehdot käyvät, mutta logistiset haasteet ja laadukkaan työvoiman saanti samalla vaikeutuvat, Ilpo Sarikka kertoo. – Kontrastit ovat Kiinassa suuria. On aloja ja alueita, jossa tuotanto on suhteellisen kehittymätöntä, eikä osaaminenkaan ole kovin tasokasta. Toisaalta Kiinasta löytyy aivan huippuluokkaa olevia tuotantolaitoksia. – Kiina on mahdollisuuksien markkina, joka on sudenkuoppia täynnä. Maassa ei ole helppo menestyä, eivätkä tulokset synny itsestään. Kansainvälinen sekä paikallinen kilpailu on kovaa. Vaaditaan selkeät strategiat ja tiimi, joka pysyy niiden takana ja toteuttaa suunnitelmat. Kiinassa jos missään yritysten kannattaa suurten kulttuurierojen ja nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön takia hyödyntää paikan päällä toimivien organisaatioiden, kuten Finpron asiantuntemusta. Pk-yritysten alihankintaverkosto suurten vanavedessä Kiinaan Euroopasta tuotujen tuotteiden hintakilpailukyky kärsii tuontitulleista ja veroista. Ulkomaiset yritykset ovatkin perustaneet maahan joko omia tai yhteisyrityksiä, sekä valmistavia että kokoonpanotehtaita. Kiinalaiset alihankkijat ovat kovilla, kun ulkomaiset yritykset vaativat laatua ja toimitusvarmuutta. Monet tuotteitaan ja palveluitaan halvalla tarjoavat valtionyhtiöt ovat usein laatu- ja palvelutasonsa perusteella varsin kehnoja. Kannattaa muistaa, että hyvää ei välttämättä saa halvalla Kiinassakaan, Sarikka muistuttaa. Monet kansainväliset yritykset haluavatkin pitää valmistusketjun omissa ja/tai luotettujen alihankkijoiden käsissä, Sarikka kertoo. Suomalaisista maailmanlaajuisesti toimivista yrityksistä mm. Nokia on jo pitkään perustanut tuotantoaan nouseville markkinoille. Tällöin on tärkeätä, että myös laadukas alihankintaverkosto on paikan päällä. Isojen toimijoiden verkostoyrityksiltä edellytetään siis kykyä seurata ”emon” perässä Kiinaan, Intiaan, Latinalaiseen Amerikkaan jne. Viimeksi eräs suuri suomalainen konepajayritys ilmaisi kiinnostuksensa perustaa suurten koneiden valmistusyksikön Kiinaan hyödyntääkseen markkinoiden läsnäolon ja taatakseen laadukkaan valmistuksen, varaosat, huollon ja takuut. Tällainen kehitys vaatii pk-yritykseltä paljon, mutta on mahdollista jos osataan käyttää paikan päällä olevien organisaatioiden, kuten Finpron asiantuntijoiden apua, toteaa Sarikka. Finprolla on Kiinassa ammattitaitoinen organisaatio, jolla on vankka markkinatuntemus ja kokemus suomalaisyritysten osaamisesta.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit