SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA TULOSSA RYTINÄLLÄ LIIKETOIMINTAA - KANSAINVÄLISTYMINEN MAHDOLLISTA MYÖS SUOMALAISILLE

Uudet toimintamallit, esimerkiksi franchising, tekevät sosiaalipalveluista kiinnostavaa liiketoimintaa. ”Nykyinen, yleensä naisten tekemä palkaton vapaaehtoistyö voidaan franchising-mallia soveltamalla muuntaa ammattimaiseksi, palkalliseksi työksi yhteisöllisyyden kuitenkaan vaarantumatta ”, kertoi Yrjö ja Hanna-säätiön toiminnanjohtaja, Asta Kaitila Finpron IWES–seminaarissa, joka käsitteli ajankohtaista hyvinvointipalvelujen kehittämistä ja kansainvälistämistä. Seminaariin osallistui yli 60 alan yrittäjää ja ammattilaista. Myös pääomasijoittajien kiinnostuminen terveydenhoidon palveluista on lisännyt vauhtia alan kehittymiseen liiketoiminnaksi. Suomessa markkinarakenteen murrokseen on johtanut myös se, että kunnat yhä enemmän ostavat palveluja, sen sijaan että tuottavat niitä itse. CapMan Capital Management Oy:n Senior Partner Tuomas Lang kertoi, että toimialan luontaiset kasvutekijät sekä mm. hyvä brändi ja sitoutunut johto ovat tuoneet tuloksia sekä yrityksille että pääomasijoittajalle. IWES–ohjelman toinen vaihe käynnistyy vuoden vaihteessa. ”Silloin noin 10-15 Viron ja Latvian markkinoista kiinnostunutta yritystä arvioi omat valmiutensa ja kehittämistarpeensa kansainvälistämisensä käynnistämiseksi”, selvitti Finpron johtava konsultti Jutta Immanen-Pöyry. Ohjelmassa yrittäjät käyvät mm. tutustumassa Viron ja Latvian liiketoimintaympäristöön ja saavat yrityskohtaista konsultointia liiketoimintojensa kehittämiseksi. IWES- ohjelma on osittain ESR-rahoitteinen ja se toteutetaan KTM:n ja Finpron yhteistyönä. Lisätiedot: Jutta Immanen-Pöyry, johtava konsultti/Terveys ja hyvinvointi/Finpro ry Puh. 0204 695 415, 040 3433 415

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.