Sunny Senior vie hyvinvointiteknologiaa ja palveluja Etelä-Eurooppaan

“Terveys ja hyvinvointi” on yksi merkittävimmistä toimialoista Finpron toiminnassa. Useat kansalliset hankkeet ja ohjelmat tukevat teknologian ja palvelujen syntymistä helpottamaan kansalaisten itsenäistä suoriutumista jokaisessa elämän vaiheessa. Toisaalta kaikissa kehittyneissä maissa on paineita tehostaa terveydenhuollon prosesseja. Erityisesti väestön nopea ikääntyminen asettaa haasteita maiden terveydenhuolto- ja sosiaalijärjestelmille.

Runsaasti myönteistä palautetta saanut, Finpron Etelä-Euroopassa toteuttama, Sunny Senior -projekti on tuonut konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia projektiin osallistuneille 15 suomalaiselle hyvinvointiteknologiayritykselle. Vantaalainen Mediweb on päässyt mukaan mittavaan konsortiokilpaan, jossa tarjotaan alueellista sähköistä reseptijärjestelmää Portugaliin. Järjestelmää tulee käyttämään 4000 terveydenhuollon toimijaa. Kokonaisuuteen sisältyvät sähköinen reseptinkäsittely, sähköinen allekirjoitus ja tietoturvaratkaisu. Mediwebin toimitusjohtaja Jyrki Maijala kertoo ovien auenneen Portugalissa Finpron onnistuneen Sunny Senior -ohjelman avulla. Nopeasti löytyneen yhteistyökumppanin avulla Mediweb osallistuu nyt tarjouskilpailuun, jonka tuloksia odotellaan lähikuukausina. Maijala kuvaa kyseessä olevan neljän viiden vuoden tuotanto; tässä tapauksessa enää ei voi puhua pilotista. Suomessa Mediweb on mukana kansallisessa sähköisen lääkemääräyksen pilottiprojektissa ELRES-tuotteellaan. Yritys on parhaillaan rakentamassa kansainvälistä verkostoaan.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit