Suomalainen hyvinvointikeskus Aganoon Japaniin

Suomalainen hyvinvointikonsepti jatkaa valloitustaan Japanissa. Jatkona menestyksekkäälle Sendain palvelutalo- ja tutkimuskeskukselle FWBC Finland Oy on allekirjoittanut Tokiossa 3-vuotisen konsulttisopimuksen koskien Japanin Aganon kaupungin hyvinvointihankkeita. Agano Finnish Wellbeing Center käsittää kaksi erillistä hanketta: Agano Finland Wellbeing City tarkoittaa laajempaa hyvinvointialuekokonaisuutta, jonne on tarkoitus rakentaa esteettömiä pientaloja, lyhytaikaisen hoidon yksiköitä, terveyskeskus, monipuolinen kylpylä, virkistys- ja kuntoilukeskus perheille ravintoloineen jne. Toisaalle Aganoon rakennetaan lisäksi hoitokoti ikäihmisille Agano Finland Wellbeing Center, Special Elderly Nursing Home.

Näissä molemmissa keskuksissa sovelletaan Finnish Wellbeing Center -konseptia. FWBC Finland Oy:n (Finnish Wellbeing Center) muodostavat 11 hyvinvointialan yritystä sekä Finpro ry, ja se edustaa uutta verkottunutta liiketoimintamallia, joka on menestyksekkäästi kaupallistanut suomalaisia hyvinvointialan innovaatioita. Näissä yhdistyy monipuolisen osaamisen tuotteistaminen konsulttipalveluiksi ja konseptiin liittyviksi teknologiatuotteiksi. – FWBC Finland Oy markkinoi Finnish Wellbeing -konseptia Japanissa ja muissa maissa. Sendain hyvinvointikeskus oli ensimmäinen referenssimme, jota Japanin pääministeri on useaan otteeseen kehunut yhdeksi menestyksekkäimmistä kehityshankkeista Japanissa, kertoo toimitusjohtaja Hilkka Tervaskari FWBC Finland Oy:stä. Tervaskari on jälleen lähdössä Japaniin kansainväliseen geronteknologian kongressiin, jossa suomalainen vanhustyö ja FWBC-hanke ovat näyttävästi esillä. Suomalaista osaamista ja tuotteita Aganon elvyttämiseksi – Sendain hankkeen jälkeen koko hyvinvointikeskuksen konsepti tuotteistettiin. Nyt pystymme moduuleista kokoamaan asiakkaan tarpeista lähteviä kokonaisuuksia, Tervaskari kertoo. – Teemme tässä laajassa Aganon hankkeessa yhteistyötä BAN International INC:n kanssa, joka on Aganon kaupungin pääsuunnittelija. Tulemme käyttämään mahdollisimman laajasti suomalaista osaamista ja asiantuntemusta apuna konseptin laadinnassa ja toimiessamme hankkeessa asiantuntijayrityksenä. FWC Finland Oy:n yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat myös Stakes ja Finpro. Suomalainen arkkitehtitoimisto Paatela&Paatela toimii arkkitehtisuunnittelutyön asiantuntijana. – Toivomme hankkeeseen edellistä Sendain hanketta laajemmin mukaan suomalaista tuoteosaamista, kuten kuntoutus- ja apuvälinetuotteita, kertoo Hilkka Tervaskari. Aganon kaupungin asukkaista noin 23 % on yli 65-vuotiaita. Kaupunki haluaa kehittää Agano Finnish Wellbeing Center hankkeensa avulla palveluja ja työpaikkoja, niin että uusia asiakkaita ja asukkaita tulisi myös läheisestä 800 tuhannen Niigatan kaupungista. Pitkäjänteistä kehitystyötä Finpro selvitti 1990-luvun puolivälissä ikääntymisen haasteita eri maissa ja ryhtyi yhteistyössä Stakesin ja eri yritysten kanssa kehittämään vanhusten palvelutaloasumista. Independent Living for Seniors eli ILSE oli yhteinen kehityshanke hollantilaisten kanssa, jossa suomalaiset toivat hankkeeseen uusia mielenkiintoisia informaatioteknologiaan pohjautuvia innovaatioita ja hollantilaiset puolestaan vahvoja käyttäjien eli ikääntyvien tarpeisiin perustuvia näkökulmia. Tavoitteena oli, että ikääntyvät ihmiset pystyisivät asumaan kodissaan tai kodinomaisissa yhteisöissä mahdollisimman pitkään. Hoito ja palvelut tuodaan lähelle asiakasta, joka ostaa vain niitä palveluja, joita hän tarvitsee. Uutta teknologiaa käytetään kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja virikkeistä ympäristöä lähellä ”elämää” pidettiin erityisen tärkeänä. Pilottihankkeita käynnistyi useita sekä Hollannissa että eri puolilla Suomea ja uudenlainen ikääntyvien asumiskonsepti, varsinkin palvelutalot, saavutti suuren suosion. Kehitystyö herätti silloin jo paljon kiinnostusta eri maissa, mm Japanissa. Mutta vielä oli matkaa konseptin kehittämiseen, tuotteistamiseen ja kansainväliseen menestykseen. Sekä Suomi että Japani ikääntyvät kolmen seuraavan vuosikymmenen aikana niin voimakkaasti, että kaikki perinteiset tavat tarkastella ikääntymistä, ikääntyneiden ihmisten tarpeita ja palvelujen järjestämistä joutuvat koetukselle. Uusia ideoita saadakseen Japani kääntyi erityisesti Suomen puoleen. Finnish Wellbeing Center -hanke ja palvelutalokonseptin kehittäminen kaupalliseksi tuotteeksi käynnistyi, kun Japanin Sendain kaupunki päätti rakentaa vanhusten palvelutalon ja tutkimuslaitoksen yhteistyössä suomalaisten kanssa. Finpro ryhtyi hankkeen koordinaattoriksi. Tämä keskus, joka vihittiin käyttöönsä keväällä 2005, on saanut erittäin paljon huomiota Japanissa sekä julkisuudessa että viranomaisten taholta. Sendain hankkeen kannalta erityisen merkityksellistä oli suomalaisen osaamisen tuotteistaminen, jossa Hilkka Tervaskarilla on ollut merkittävä rooli, sekä suomalaisen yritysryhmän perustama yritys FWBC Finland Oy, jossa on mukana 11 suomalaista alan yritystä sekä Finpro ry. Myös Tekes ja KTM ovat rahoittaneet konseptikehitystä. FWBC Finland Oy:n osakkaat ovat: AsterPlan Tmi, sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointi Audio Riders Oy, virkistystuotteet ”Sävelsirkku” DBC International Ltd Oy, kuntoutusohjelmistot Softera Oy, ohjelmistotalo Pikosystems Oy, ympäristönhallinta ja –turvalaitteet Next Wave Oy, fysioakustinen tuoli Tracker Oy, etsintälaitteet Genano Oy, ilmastointilaitteet Mediwebb Oy, sähköinen lääkeresepti Väinö Korpinen Oy, kylpyhuonekonsepti P.O.Korhonen Oy, kalusteet Finpro ry, kansainvälistymisen konsultointi

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit