Suomalais-japanilainen yhteistyö jatkaa menestystään: Ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja kehittämiskeskus palkittiin parhaana toimistorakennuksena Japanissa

Japanilainen Sendain kaupunki on rakentanut suomalaisen vanhustenhuoltomallin ja hyvinvointiteknologian pohjalta mittavan, ikääntyvän väestön palveluihin erikoistuvan hyvinvointikeskuksen – Sendai-Finland Wellbeing Centerin. Palvelutalon yhteydessä toimiva, vanhusten hyvinvointipalveluihin erikoistunut tutkimus- ja kehittämisyksikkö sai huomattavan kansallisen ’Nikkei New Office Awards’ -palkinnon. Arviointiraatiin kuulunut Japanin kauppa- ja teollisuusministeriö (METI) arvioi tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maan parhaaksi uudeksi toimistorakennukseksi vuonna 2005. Nikkei Shinbun* ja New Office Promotion Association arvioivat vuosittain maan parhaat toimistorakennukset. Vuoden 2005 palkinto on järjestyksessä 18.

Suomalaista muotoilua arvostettiin Kehittämisyksikön suomalainen johtaja Sinikka Salo Finprosta vastaanotti palkinnon juhlallisessa tilaisuudessa Tokiossa 25.8.2005. Palkintoraati tähdensi tilojen ja kalustuksen toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä modernia teknologiaa. Keskuksen suunnittelusta on vastannut japanilainen arkkitehtuuritoimisto Yamashita Sekkei Inc. pääarkkitehtinaan Taro Iida. Hyvinvointipalvelukeskuksen arkkitehtisuunnittelu pohjautuu suomalaisen arkkitehti Mikael Paatelan (Paatela & Paatela Oy) luonnokseen. Huomattava osa toimiston sisustuksesta on suomalaisten laatusuunnittelijoiden ja valmistajien, kuten Alvar Aallon, Artekin, Martela/Korhosen ja Marimekon tuotteita. Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toiminnan ja tilojen suunnittelu tapahtui hyvässä yhteistyössä loppukäyttäjien tarpeita ajatellen. Näitä etuja valvoi suomalaisten osapuolien puolesta Stakesin ylijohtaja Mauno Konttinen, joka työskenteli Sendaissa lähes kahdeksan kuukautta suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikana. Uusilla vanhusten palveluilla kova kysyntä Finpron koordinoima, Sendain kaupungin kanssa toteutettu yhteistyöhanke on erikoistunut ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvointikeskus koostuu vuonna 2004 rakennetusta hoito- ja palveluyksiköstä ja huhtikuussa 2005 valmistuneesta noin 1 000 m2:n tutkimus- ja kehittämisyksiköstä. Sendain kaupungin omistama tutkimus- ja kehittämisyksikkö verkottaa eri toimijoita ja tarjoaa vuokrattavaa toimistotilaa yliopistoille, muille tutkimuslaitoksille, oppilaitoksille ja hyvinvointialan yrityksille sekä näyttely- ja kokoustiloja. Suomalais-japanilainen tutkimus- ja kehittämisyhteistyö kohdentuu ikääntymiseen liittyviin kysymyksiin, vanhusten palveluihin, geriatriaan ja gerontologiaan. Keskuksen suomalaisena johtajana toimii HLT Sinikka Salo (Finpro). Teknologiayritykset voivat käyttää laitosta hautomonaan, jossa kehitetään uusia hyvinvointiteknologian tuotteita ja selvitetään jo olemassa olevien tuotteiden käytettävyyttä ja toimivuutta, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. Palveluosaamisen ja teknologiatuotteiden yhdistäminen kaupallisiksi tuotteiksi ja niiden tuominen Japanin markkinoille on eräs keskuksen ydintehtävistä. * Nikkei Shinbun on japanilainen, maailman suurin sanomalehti, levikiltään 3 milj

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit