Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinnot 2004 jaettu

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen jakoi vuoden 2004 kansainvälistymispalkinnot kolmelle kansainvälisessä toiminnassa menestyneelle yritykselle. Kaikki palkitut edustavat uutta osaamista, menestyksen löytämistä toimialan kapeasta sektorista. Palkitut yritykset ovat • espoolainen sähkö- ja televerkkoihin erikoistunut ELTEL Networks Corporation • porvoolainen öljytuhojen torjuntalaitteita valmistava Lamor Corporation Ab ja • oululainen ohjelmistotaloryhmä CCC Group (Suomen 3C Oy).

Osaaminen, innovaatiot ja uudet teknologiat Palkintojenjakotilaisuudessa Tasavallan Presidentti Tarja Halonen totesi, että menestyminen globaalissa kilpailussa on tärkeää koko Suomelle, sillä taloudellisesti vakaalla pohjalla olevat yritykset ovat kansantaloutemme perusta. Suomi on entistä riippuvaisempi yritysten kansainvälistymisestä ja viennistä. Nykyinen globaali toimintaympäristö edellyttää yrityksiltä kansainvälistymistä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä. Avainsanoja ovat myös tulevaisuudessa: osaaminen, innovaatiot ja uusien teknologioiden tehokas soveltaminen ja kaupallistaminen – minkä tänään palkittavat yritykset ovat menestyksekkäästi oivaltaneet. Yhteistyötä ja ylpeyttä hyvistä tuotteista ja rehellisestä kaupankäynnistä Lamor Corporationin toimitusjohtaja Bent Larsen kiinnitti yritysten kiitopuheenvuorossaan huomiota yritysten keskinäiseen yhteistyöhön ja siitä saavutettavaan suureen kilpailuetuun. – Aiemmin ilmennyt kateus on vähentynyt ja nyt puhalletaan yhteen hiileen luomalla tehokkuutta ja joustavuutta parantavia verkostoja. Kansainvälistymisen eväiksi tarvitaan suuria panostuksia ja nöyrää asennetta, hän sanoi. – Meidän on kuitenkin oltava ylpeitä tuotteistamme ja yhdessä varmistettava, että Suomen lippu pidetään korkealla ja että se samaistetaan hyvään laatuun ja rehelliseen kaupankäyntiin, toimitusjohtaja Larsen totesi. Jo 37 vuotta palkittu innovatiivisuutta, kannattavaa kasvua ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia Palkittavien yritysten esittelyssä Finpron hallintoneuvoston puheenjohtaja Johanna Ikäheimo korosti sekä Suomen viennin on monipuolistumista että kansainvälistymispalveluiden saatavuutta eri puolilla Suomea. – Strateginen päätös lähteä kansainvälisille markkinoille on pk-yritykselle suuri asia. Isojen harppausten sijaan eteneminen voi kuitenkin tapahtua myös pienin askelin. Kaikkien ei tarvitse lähteä ensimmäiseksi Kiinaan, vaan ulkomaankaupan voi aloittaa lähempääkin. Potentiaalia löytyy esimerkiksi uusista EU-maista, totesi Johanna Ikäheimo. – Mutta olipa sitten kohde lähellä tai kaukana, viennin aloittaminen vaatii asiantuntemusta ja paikallisten markkinoiden ymmärtämystä. Tässä yritysten avuksi tulevat Finpron kaltaiset organisaatiot, hän sanoi. Tasavallan Presidentin vientipalkinto perustettiin 1967 ja se jaettiin 31 vuotta vientipalkintona, merkkinä menestyksellisestä vientitoiminnasta. Tänään palkinto jaetaan kuudetta kertaa kansainvälistymispalkintona, jonka myöntämisperusteet korostavat kokonaisvaltaista toimintaa kansainvälisessä ympäristössä, yrityksen kykyä kehittää ja soveltaa uudenlaisia toimintamalleja. Finpro valitsee palkinnonsaajaehdokkaat ja Finpron hallitus tekee ehdotukset palkinnonsaajista Tasavallan Presidentille kuultuaan Suomalaisen Työn Liittoa. Varsinaiset palkinnot lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Itämeren läheisyyteen on avautumassa uudet sähkö- ja televerkkomarkkinat Eltel Networks on vuonna 2001 perustettu espoolainen sähkö- ja televerkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö, jonka strategiana on kasvaa avautuvilla sähkö- ja televerkkomarkkinoilla Itämeren vaikutuspiirissä. Yritys on verkottunut laite- ja materiaalivalmistajien sekä asiakkaiden kanssa kehittääkseen kilpailukykyisiä toimintamalleja ja palveluja, joita voidaan siirtää myös eri maiden ympäristöihin. Eltel Networksin liikevaihto vuonna 2004 oli 623 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 5500 henkeä, joista 950 Suomessa. Innovatiivista öljytuhojen torjuntaa harjakeräyksellä Lamor Corporation Ab on porvoolainen öljytuhojen torjuntalaitteita valmistava perheyritys, joka on alansa markkinajohtaja maailmassa. Larsenin perheyritys toimi aluksi laivanrakentamisbisneksessä ja hankki tällöin arvokasta kokemusta öljyntorjuntalaitteiden kehittämisestä ja öljytuhojen hallitsemisesta. Lamor on kehittänyt öljytuhojen hallintaan ns. harjakeräysjärjestelmän. Yhtiöllä on yli 100 patenttia, ja tuotetarjontaan kuuluvat myös öljypuomit, öljynsiirtopumput ja torjunta-alukset, maanpuhdistuslaitteet, konsultointi sekä öljyisten jätevesien käsittely. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli 18,6 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli yli 90 %. Lamor valmistaa tuotteensa tehokkaasti hyvin suunnitellussa tuotantoverkostossa Porvoossa, jossa yrityksellä on palveluksessaan 35 henkeä. Maailman parhaimmistoon kuuluva ohjelmistotaloryhmä Suomen 3C Oy on pohja Suomen suurimmalle yksityiselle ohjelmistotaloryhmälle CCC Group, joka koostuu 20 yrityksestä. Se on ollut vahvasti mukana ns. Oulun ihmeen synnyssä. Suomessa CCC Group on verkottunut niin yritysten kuin tutkimuslaitostenkin kanssa. CCC-ryhmän yritysten kansainvälistyminen on ollut suunnitelmallista ja määrätietoista: se toimii Oulun lisäksi Suomessa kuudessa toimipisteessä, sillä on oma toimipiste kuudessa maassa ja lisäksi CCC Group on partnereiden kautta edustettu 30 maassa. Kansainvälisten analyytikoiden mukaan CCC Group kuuluu maailman viiden parhaan ohjelmistotalon joukkoon langattoman teknologian alalla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2004 30 miljoonaa euroa ja ennuste vuodelle 2005 on 40 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli 350 henkeä vuonna 2003.

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit