VUOSIKOKOUS SINETÖI FINPRON ”TIIKERINLOIKAN”

Finpro ry:n kevätkokous pidettiin keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 hallintoneuvoston puheenjohtaja Johanna Ikäheimon johdolla. Vuosikokous vahvisti yhdistyksen tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle

Finpron paras vuosi tulokseltaan, vaikuttavuudeltaan ja kasvultaan Finpron toimitusjohtaja Tapani Kaskeala nosti toimintakatsauksessaan vuoden 2004 Finpron historian kaikkien aikojen tuloksekkaimmaksi vuodeksi sekä määrällisesti että laadullisesti. • Maksuttomien palvelujen käyttö kasvoi räjähdysmäisesti: verkkopalvelujen sivulataukset lisääntyivät 150 % ja maakansioiden peräti 183 % edellisvuodesta. • Maksullisten konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen laskutus kasvoi yli 20 prosenttia ja innovaatio-ohjelmien osuus laskutuksesta nousi lähes 15 prosenttiin. Finpron maksullisia palveluja käytti 3800 asiakasta (uusia yli 400), joille tehtiin 1600 toimeksiantoa; näistä 950 oli konsultointia. • Toimeksiantoasiakkaista oli viime vuonna kasvuyrityksiä 9,5 %, ja näiden osuus toimeksiannoista oli lähes 20 %. Tietoliikenne oli toimialoista suurin (22 %) palvelujen käyttäjäryhmä. • Asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja vaikuttajien tyytyväisyys Finpron toimintaan oli kauttaaltaan kehittynyt myönteisesti ja keskiarvoksi muodostui 4/5. – Erityisen tyytyväisiä olemme toimintamme vaikuttavuuden kehittymisestä. Yritysasiakkaistamme peräti 45 % oli sitä mieltä, että Finpron palveluilla oli suuri tai ratkaiseva merkitys heidän kansainvälistymisessään. Merkittävänä panosta piti lisäksi 46 % asiakkaistamme, kertoi Tapani Kaskeala. Finpron tunnettuus kasvoi selvästi sekä asiakkaiden, sidosryhmien että median keskuudessa. Finpro jatkoi määrätietoista strategiansa mukaista osaamisen kehittämistä panostamalla mm. konsultointi- ja analyytikkotaitoihin, projektinhallintaan sekä uuden e-palvelualustan suunnitteluun. Partneriverkoston yhteistyö syveni – Toinen merkittävä panostus liittyi partneriverkostomme kehittämiseen: Yhdistimme kansainvälistymispalvelumme Teknologiateollisuus ry:n kanssa, suomalais-kiinalainen innovaatiokeskus FinChi perustettiin Shanghaihin ja yhteistyö TEKESin kanssa syveni entisestään. Suomeen kohdistuvien investointien edistäminen tiivistyy Invest in Finlandin kanssa. Panostimme myös kasvuyritysten tukemiseen mm. Kvartetti-yhteistyön kautta (Finpro, TE-keskukset, TEKES, Finnvera), Kaskeala totesi. Länsi-Euroopan toimistot sparraavat liiketoiminnan kehittämisessä – Asiantuntemuksemme ydin on kansainvälistämisprosessin hallinnassa, ei niinkään pelkän markkinatiedon jakamisessa, kiteytti Jari Hietala Finpron Länsi-Euroopan aluejohtaja kertoessaan vuosikokouksessa alueensa haasteista ja mahdollisuuksista sekä toimistojensa roolista. Länsi-Euroopan kehittyneet markkinat ovat suomalaisyritysten näkökulmasta valtavat. Yritysten on keskityttävä oman kilpailukykynsä kannalta olennaisiin markkinasegmentteihin. – Ongelmana ei siis ole niinkään markkinapotentiaali, vaan yrityksen haasteena on kehittää yrityksen liikeideaa ja toimintatapaa siten, että markkinan mahdollisuuksia päästään hyödyntämään, Hietala kertoi. Mahdollisuuksista hän otti esiin mm. energia- ja ympäristösektorin, hyvinvointialan sekä ICT:n. Finpro ry:n toimintakertomus 2004 on julkaistu. Lue lisää Finpron toiminnasta ja finprolaisista www.finpro.fi osiosta Finpro julkaisut

Yrityksestä

Finpro is a globally operating expert organization who helps Finnish companies to international success by enabling them to be at right markets at a right time with a competitive offering and concept. Finpro has over 350 professionals working in 58 offices in more than 40 countries. Finpro's strong industry sector and target market knowledge, foresight function and internationalization process expertise provide an excellent platform for the development of Finnish companies' international business and competitiveness.

Liitteet & linkit