Firan liikevaihto kasvoi – investoi voimakkaasti älypalveluiden kehittämiseen

Report this content

Fira Group Oy
Tiedote 14.3.2019

Rakentamisen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja tulos oli 1,8 miljoonaa euroa tappiollinen. Investoinnit älypalveluiden kehittämiseen kasvoivat merkittävästi. Koko Fira-konsernin liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 225,9 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tulos oli 3,8 miljoonaa euroa tappiollinen.

Fira-konsernin liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia tilikaudella 2018 ja oli 225,9 miljoonaa euroa (2017: 217,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli -4,8 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa) ja jäi edellisvuodesta pääasiassa asuntorakentamisen yksittäisten hankkeiden alaskirjauksista johtuen. Konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Konsernin omavaraisuusaste oli hyvällä tasolla ja oli 37 (40) prosenttia tilinpäätöshetkellä. Konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuodesta 2009 lähtien.

Rakentamisen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia tilikaudella 2018 ja oli 222,7 miljoonaa euroa (2017 pro forma: 217,0 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli -1,8 miljoonaa euroa (pro forma 9,0 miljoonaa euroa) ja jäi edellisvuodesta pääasiassa asuntorakentamisen yksittäisten hankkeiden alaskirjauksista johtuen.

- Vuosi 2018 oli Firan tulevaisuuden kannalta merkittävä, mutta samalla kaksijakoinen. Yhtiömme kehittyi huomatta­vasti ja liiketoiminnalliset mah­dollisuudet ovat nyt paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Investoimme älypalveluiden kehittämiseen 3,7 miljoonaa euroa. Sekä modulaarisen rakentamisen että digitaalisen liiketoiminnan kehitystyö eteni­vät vauhdilla kotimaassa ja kansainvälisesti. Samalla asuntorakentamisen lii­ketoiminnan kannattavuus kärsi aiempina vuosina aloitettujen yksittäisten ja vaativien hankkeiden loppuunsaattami­sesta. Alaskirjaukset kumuloituivat asuntorakentamisen linjassa viime vuodelle ja tappiollisuus oli tilapäistä. Muut rakentamisen liiketoiminnan linjat olivat kannattavia vuonna 2018, toteaa Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho.

Firan liiketoiminta muodostuu rakentamisesta sekä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusien skaalautuvien palvelukonseptien ja tietopohjaisten älypalveluiden kaupallistamisesta.

Yhtiön tavoitteena on parantaa rakennusalan heikkoa tuottavuutta vakioimalla suunnittelua, modularisoimalla rakennusosia ja parantamalla hankkeiden johtamista.

- Rakennusalan toimintaympäristö digitalisoituu voimakkaasti ja uudet tietopohjaiset palvelut valtaavat markkinan. Tämä mahdollistaa uudenlaisen alustaliiketoiminnan rakennusalalla ja rakennusten elinkaaripalvelujen toteuttamisessa. Tuomme alalle uusia toimintamalleja omistamiseen, ansaintaan ja tietopohjaisiin palveluihin. Haluamme, että luomamme liiketoimintamallit ja teknologia toimivat ihmisten ja ympäristön hyväksi, sanoo Jussi Aho.

Fira odottaa selvää tulosparannusta vuonna 2019

Rakentamisen markkinassa kysyntä muodostuu erityisesti pääkaupunkiseudun asuntotarpeen sekä kiinteistöjen korjaustarpeen kasvamisesta, ja kysynnän odotetaan jatkuvan edelleen vahvana. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan 240 miljoonaan euroon vuonna 2019.

Fira jatkaa älypalveluliiketoiminnan kehittämistä vuonna 2019. Älypalveluiden kaupallistamista ja kansainvälistämistä tukee Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemä 5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen sijoitus konsernin emoyhtiöön.

Lisätietoja:

Jussi Aho, toimitusjohtaja
Fira Group Oy
puh. 040 826 1146

Tutustu Firan vuoden 2018 vuosikertomukseen osoitteessa: www.fira.fi/vuosikertomus-2018

Fira lyhyesti
Fira on kasvuyritys, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa ja luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2009. Fira-konserniin kuuluu monipuolista asuntorakentamista, liike- ja toimitiloja, modernisointia ja putkiremontteja päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä digitaalisia palveluja, tuotteita ja toimintamalleja tarjoava älypalvelut.