ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Fiskars Oyj Abp       PÖRSSITIEDOTE 11.3.2005 klo 14.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA


Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Virala Oy Ab:n osuus Fiskars Oyj Abp:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kymmenesosan (1/10).
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

1.  Kohdeyhtiö

   Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5

2.  Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttui

   11.3.2005

3.  Osakkeenomistajan nimi ja yritystunnus

   Virala Oy Ab, 0147485-7

4.  Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä:

         Kpl-määrä    Osuus osake-  Osuus      
                 pääomasta    äänimäärästä  
                                 
 A-osakkeita   4 851 553    6,26 %     0,96 %     
 K-osakkeita   3 000 277    3,87 %     11,85 %     
                                 
 Yhteensä    7 851 830    10,13 %     12,81 %     


Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu yhteensä 77 510 200 osakkeesta (54 944 492
A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 506 258 652
kpl.
Juha Rauhala         Johan Landsdorff
rahoitusjohtaja       lakiasiainjohtaja

Tilaa